خرید لباس ورزشی معيارهاي فيضيه براي انتخاب اصلح انتخاباتی

عرصه انتخابات، مسئله اي نيست که نسبت به آن بي‌تفاوت باشيم. بايد خود را نسبت به افرادي که وارد آن مي‌شوند، مسئول بدانيم. خبرنگار حوزه نيوز در آستانه انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي با حضور خاستگاه انقلاب يعني مدرسه علميه فيضيه پاي سخنان برخي از طلاب و فضلاي حوزه نشسته و با آنها، درباره اهميت اين انتخابات به گفت‌وگو پرداخته است.* انتخابات، عرصه‌اي نيست که نسبت به آن بي‌تفاوت باشيمحجت‌الاسلام والمسلمين سيد رضا بني‌تبار، يکي از اساتيد مدرسه علميه فيضيه، با تأکيد بر شرکت خود در انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: با توجه به اهميتي که مجلس شوراي اسلامي در امور و سرنوشت کشور دارد، نه تنها در انتخابات آن شرکت مي‌کنم، بلکه ديگران را نيز براي شرکت در آن و انتخاب افراد اصلح تشويق مي‌کنم.وي در ادامه، اصل 84 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: بر اساس اين اصل، هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق  دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور، اظهار نظر کند. در اين شرايط، وقتي انسان مي‌خواهد به چنين فردي رأي دهد، بايد دقت کند، فردي که انتخاب مي‌شود، اصلح باشد.حجت‌الاسلام والمسلمين بني‌تبار با تأکيد بر اين که نبايد نسبت  به انتخابات بي تفاوت باشيم، اظهار کرد: عرصه انتخابات، عرصه‌اي نيست که نسبت به آن بي‌تفاوت باشيم. بايد خود را نسبت به افرادي که وارد آن مي‌شوند، مسئول بدانيم.* طلاب، مردم را در انتخاب نمايندگان اصلح، ياري کنندحجت‌الاسلام والمسلمين ملکيان که بيش از 50 سال در لباس سربازي امام زمان(عج) مي‌باشد، شرکت در انتخابات را ميداني مردمي براي مقابله با استکبار برشمرد و حضور پرشکوه همگان در برابر دشمنان اسلام را ضروري دانست و گفت: همان‌گونه که دشمن با تمام قوا وارد اين ميدان شده،‌ ما نيز بايد با تمام توان با آنها مقابله کنيم.وي افزود: همانگونه که حضرت امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري، مراجع تقليد و ديگر بزرگان ديني بيان داشته‌اند،‌ حضور در انتخابات، نظر شرعي، فردي، اجتماعي و…،  با توجه به تلاش‌هاي گسترده‌اي که دشمن براي نابودي اين نظام دارد، واجب است.حجت‌الاسلام والمسلمين ملکيان با اشاره به نقش طلاب در حضور نمايندگان اصلح در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد:‌ طلاب با توجه به رسالتي که بر دوش دارند، بايد درباره کليت انتخابات تبليغ کنند و با ارائه شاخصه‌هايي، مردم را انتخاب اصلح، ياري دهند، البته از به وجود آمدن تخريب‌هاي انتخاباتي که از سوي برخي صورت مي‌گيرد، جلوگيري کنند.* شرکت گسترده در انتخابات، دشمنان را نا اميد مي‌کندحجت‌الاسلام مصطفي سليماني، طلبه سطح خارج فقه و اصول و از طلاب مازندراني، شرکت در انتخابات را وظيفه‌اي شرعي و ديني معرفي کرد و ادامه داد: با توجه به تأکيد مقام معظم رهبري،‌ مراجع وعلما، شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر اين که وظيفه‌اي شرعي مي‌باشد، عرصه‌اي است که مردم بتوانند دِين خود را به اين نظام ادا نمايند.وي خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم نيز در  اين عرصه نقش زيادي در استحکام نظام اسلامي، پايداري مردم در مشکلات و  استقامت مسئولان در مسير پيش رو مي‌باشد و نا اميد کننده دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي است.حجت‌الاسلام سليماني همچنين با بيان اين که مردم ايران همواره نشان داده‌اند که در صحنه حضور دارند، گفت: مردم ايران، با شرکت در انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر دست رد بر سينه دشمنان مي‌زنند و آمال و آرزوهاي آنها را نابود مي‌کنند.* هر دستوري که ولي فقيه مي‌دهد، بايد اجرا شودحجت‌الاسلام سيد جواد شاه‌طاهري، طلبه سطح3 حوزه اطاعت از امر ولي فقيه را ضروري دانست و گفت:‌ شرکت در انتخابات، تقويت نظام و ولايت فقيه است، بنابراين، با حضور گسترده در انتخابات، نقش خود را در دفاع از نظام و ولايت ايفا کنيم.وي با بيان اين که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند، به نظام اسلامي آسيب وارد مي‌شود، خاطرنشان نمود: زماني که ما در عرصه‌هايي چون انتخابات، راهپيمايي‌ها و… شرکت نکنيم، دشمن گمان مي‌برد که مردم از انقلاب کناره گرفته‌اند، بنابراين، براي ضربه زدن به اين نظام اميدوار مي‌شوند.* طلاب در انتخابات نقش محوري دارندحجت‌الاسلام محمد بهرامي، طلبه سطح خارج فقه و اصول، به نقش محوري طلاب در عرصه انتخابات اشاره کرد و گفت: طلاب در اين عرصه نقش محوري دارند؛ بنابراين، بايد اصلح را شناسايي کرده و آن را به مردم نيز معرفي نمايند.وي با اشاره به شرايط حساس جامعه اظهار کرد: امروز با توجه به تهاجم فرهنگي گسترده دشمن و تلاش آنها در کم‌رنگ نمودن حضور مردم در اين دوره از انتخابات، مردم بايد به صورت همگاني در اين انتخابات شرکت  نمايند و اين دسيسه دشمن را نابود کنند.