خرید لباس ورزشی مخالفت افکار عمومی رژیم صهیونیستی با حمله به ایران

در زمانی که مقامات رژیم صهیونیستی هر روز دم از جنگ می‌زنند و ضرورت بازداشتن ایران از پیشبرد برنامه هسته‌ایش را یادآور می‌شوند، روند دیگری در میان توده‌های مردم و افکار عمومی این رژیم در جریان است.به گزارش «»، بر پایه یک نظرسنجی که به تازگی در میان شهروندان رژیم صهیونیستی انجام گرفته، بیشتر مردم یا به طور کلی با حمله به ایران مخالفند و یا بر این باورند که این رژیم نباید چنین کاری را به تنهایی انجام دهد.خبرگزاری «رویترز» که خبر این نظرسنجی را منتشر کرده، نوشته است: این نظرسنجی از سوی «دانشگاه مریلند» و مؤسسه «داهاف» رژیم صهیونیستی انجام گرفته و بر پایه آن، 34 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته‌اند، این رژیم نباید به ایران حمله کند. همچنین 42 درصد دیگر از پاسخ دهندگان نیز بر این باورند، رژیم صهیونیستی تنها در صورتی باید وارد جنگ شود که آمریکا از تصمیمش حمایت کند.در این میان، تنها 19 درصد از پاسخ دهندگان بر این باور بوده‌اند که تل آویو حتی بدون حمایت واشنگتن نیز باید وارد جنگ شود.نتایج این نظرسنجی دربردارنده نکات مهمی است. این نتایج از یک سو نشان می‌دهد مردم این رژیم تا چه اندازه نسبت به توانایی کشور خود تردید داشته و بر این باورند، قدرت کشورشان تنها وابسته به حمایت آمریکاست. از سوی دیگر، آشکار می‌شود که بر خلاف آنچه دولتمردان رژیم صهیونیستی ادعا می‌کنند، بیشتر مردم این کشور، ایران را یک «تهدید وجودی» برای خود نمی‌دانند و این تنها بازی خطرناکی است که سیاستمداران این رژیم آن را هدایت می‌کنند.