خرید لباس ورزشی مجازات عاملان هتك حرمت شهروندان در اينترنت

انتشار تصاوير و يا آدرس و تلفن افراد در اينترنت بدون رعايت آنها وهتك حيثيت افراد در فضاي مجازي جرم تلقي مي شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛  پليس فتا در گزارشي اعلام كرد: افراد سودجو در فضاي مجازي به دليل بهانه هاي مختلف عكس هاي خانوادگي و آدرس و شماره هاي تماس ديگران را به صورت غير مجاز منتشر مي نمايند و موجبات نا امني را براي آنان فراهم مي آورند كه در اين خصوص شهروندان و كاربران توجه بيشتري نسبت به حفظ اطلاعات خود كرده و اين مطلب را در سايت هاي اجتماعي و وبلاگ ها به اشتراك قرار ندهند و همچنين در خصوص اطلاعات ذخيره شده بر روي هارد رايانه هاي شخصي خود امنيت بيشتري را رعايت نمايند تا مورد طمع سودجويان قرار نگيرند.افرادي كه اقدام به انتشار تصاوير و اطلاعات شخصي ديگران مي نمايند موجب هتك حرمت شهروندان مي شوندمجرم تلقي شده و پليس براي اجراي قانون و دفاع ازحقوق شهروندان برخورد قاطع و قانوني را در دستور كار خود قرار داده است.