خرید لباس ورزشی سوال عجيب ررييس فدراسيون ازپدر دژآگه!

 علي كفاشيان پس از پايان مراسم و صرف ناهار به همراه مهدي تاج راهي زمين شماره يك آزادي شد تا با تماشاي تمرين تيم ملي از آخرين شرايط آنها باخبر شود. اكثر گزارشگران برنامه‌هاي ورزشي سيما با ديدن او در محل تمرين به دنبال گفت‌وگو درباره آخرين وضعيت انتخابات فدراسيون و شايعات مربوط به آن بودند.به نوشته روزنامه گل : کفاشيان پس از اين گفت‌وگوها به سمت نيمكت كنار زمين رفت تا با پدر اشكان دژآگه ديدار كند. زماني كه دو نفر روبه‌روي يكديگر قرار گرفتند كفاشيان از حال و احوال افشين پرسيد. پدر دژآگه مانده بود كه افشين كيست. رييس پرسيد: شما پدر افشين هستيد كه ناگهان به او يادآور شدند افشين نه! اشكان، اما كفاشيان دوباره پرسيد:افشين كجا بازي مي‌كند؟ اينجا بود كه پدر اشكان جواب داد:آقاي كفاشيان اشكان دژآگه است و در ولفسبورگ بازي مي‌كند. ظاهرا رييس هنوز نتوانسته ياد و خاطره افشين قطبي را فراموش كند. سوال آخر كفاشيان درباره محل زندگي آنها در آلمان بود كه سيد محمد دژآگه به برلين اشاره كرد. واكنش رييس در اين باره هم جالب بود. كفاشيان گفت: همان شهري كه يك زماني يك ديوار داشت و به دو قسمت تقسيم شده بود.