خرید لباس ورزشی سوئد هم قربانی بحران مالی شد

انتشار گزارش اخیر مرکز آمار سوئد نشان می دهد که این کشور نیز به جمع قربانیان بحران اقتصادی اروپا پیوسته است .به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری TT ،مرکز آمار سوئد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه پایانی سال 2011 میلادی 1.1 درصد بوده است.این در حالیست که کارشناسان اقتصادی این کشور برآورد کرده بودند این میزان 2.6 درصد بوده باشد. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سوئد در حالی صورت می گیرد که این کشور علی رغم عضویت در اتحادیه اروپا در منطقه یورو عضویت ندارد.کارشناسان مسائل اقتصادی سوئد صراحتا عنوان کرده اند که استکهلم قربانی بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا گردیده و اقتصاد مبتنی بر واردات سوئد از این ناحیه آسیبی شدید دیده است .*سوئد در برابر معمای یوروشهروندان سوئدی هیچ گاه خواستار پیوستن به منطقه یورو نبوده اند با این حال تاثیرپذیری سوئد از بحران یورو بر همگان محرز است . انتشار گزارش اخیر مرکز آمار سوئد به خوبی نشان می دهد که این کشور اروپایی نیز قربانی بحران فراگیر اقتصادی در منطقه یورو شده است.از این رو سوئد دو راه بیشتر پیش رو ندارد،یکی تلاش مضاعف برای حل بحران یورو و دیگر کمرنگ کردن روابط مالی خود با کشورهای اروپایی.مسلما انتخاب هر یک از این دو گزینه برای سوئد هزینه بر خواهد . سوئدی ها تا کنون توانسته اند با استناد به مولفه ها و اصول  مربوط به ساختار دولت رفاه و حرکت در چرخه اقتصادی از پیش تعیین شده خود تا حدودی از گسترش بحران مالی اروپا در کشورشان جلوگیری کنند.با این وجود گزارش اخیر سازمان آمار سوئد به خوبی نشان می دهد که کابوس یورو به شمال اروپا نیز رسیده است .با این وجود سوئد نمی تواند عضویت در منطقه یورو را بپذیرد.هم اکنون شهروندان سوئدی بدترین موضع گیری ممکن را نسبت به منطقه یورو دارند.واقعیت امر این است که  در صورت عضویت سوئد در منطقه یورو دیگر مکانیسم های دفاعی استکهلم در برابر بحران یورو و بحرانهای مالی مشابه از بین خواهد رفت.این مکانیسم دفاعی تا حدودی در درون ساختار دولت رفاه در سوئد تعبیه شده است اما با عضویت در منطقه یورو این سلاح برای همیشه از بین خواهد رفت .در این صورت سوئد نیز ملزم به اجرای طرح ریاضت اقتصادی در مقیاسی وسیع خواهد بود و همچنین باید نسبت به نجات کشورهای دیگر اروپایی عضو منطقه یورو تعهداتی را بپذیرد.*انتقاد سوئد به اصلاحات مالی اروپاسوئد مانند انگلستان با نگاهی انتقاد آمیز نسبت به اصلاحات مالی اروپا و بسته پیشنهادی آنگلا مرکل و نیکولا سارکوزی می نگرد.اگرچه سوئد مانند انگلیس خود را به طور کامل در مصاف با اروپای واحد تعریف نکرده است اما در عین حال نتوانسته است در برابر تکروی های موجود در درون منطقه یورو سکوت کند.در ماه دسامبر سال 2011 میلادی،یعنی زمانی که بحث و مجادله بر سر اصلاحات مالی اروپا به نقطه اوج خود رسیده بودففردریک راینفلت نخست وزیر سوئد از رویکرد انتقاد امیز استکهلم نسبت به این اصلاحات پرده برداشت .از نظر نخست وزیر سوئد ،اصلاحات مالی اروپا به طور طبیعی باید در چارچوبی زمانبر تعریف شود و از این همین رو نمی توان به عنوان راهکاری کوتاه مدت نسبت به آن نگریست.این در حالیست که بازارهای اروپا قدرت صبر طولانی تا زمان به ثمر نشستن طرح اصلاحات مالی در منطقه یورو را ندارند.در هر حال سوئد هم اکنون خود را خارج از گود بحران یورو نمی بیند زیرا تبعات این بحران گریبانگیر اقتصاد این کشور شده است .اما این تنها دردسر سوئد در قبال بحران اقتصادی در اروپا نیست زیرا حضور نیروهای کار دیگر کشورها و افزایش تقاضای مهاجرت اروپایی ها به سوئد نیز منجر به ایجاد بحران کاریابی در استکهلم و دیگر شهرها ی این کشور شده است.سوئد کشورهای اروپایی عضو منطقه یورو را ازلص ترین شرکای اقتصادی و منطقه ای خود می داند .با این وجود هم اکنون این شرکا وضعیت مالی خوبی ندارند و نمی توانند میزبانان خوبی برای صادرکنندگان سوئدی باشند.در چنین شرایطی سرمایه گذاری خارجی سوئد می تواند جهت گیری دیگری پیدا کند و اساسا از اتحادیه اروپا و مدار یورو خارج شود.*تنفر سوئدی ها از منطقه یوروفردریک راینفلت نخست وزیر سوئد در برهه حساس فعلی با تنفر شهروندان خود از منطقه یورو مواجه است.همین مسئله سبب می شود تا دولت استکهلم کمتر خود را در ارتباطی مستقیم با اروپای واحد تعریف کند.چندی پیش نظرسنجی موسسه Skop به صورتی صریح نشان داد  که مخالفت سوئدی هابا واحد پول یورو از مخالفت سطحی مربوط به سال 2003 میلادی  گذشته و به نوعی موضع گیری سخت و حتی تنفر عمومی  تبدیل شده است. بر این اساس 87 درصد سوئدی ها مخالف پیوستن کشورشان به منطقه یورو هستند.از این رو دولت استکهلم ناچار است حریم اقتصادی خود در برابر منطقه یورو را حفظ کند.با این حال مقامات سوئدی نمی توانند در قبال تاثیرگذاری آشکار بحران یورو بر اقتصاد کشورشان نیز بی تفاوت باشند و در آینده ای نزدیک  رایزنی های گسترده تری را با مقامات کشورهای عضو منطقه یورو آغاز خواهند کرد.اندک موافقان پیوستن سوئد به واحد پول یورو بر این باورند که ادامه روند فعلی منجر به انزوای استکهلم در اروپا خواهد شد .اما مخالفت شهروندان سوئدی با واحد پول یورو به اندازه ای عمیق است که هشدارهای مربوط به انزوای سیاسی استکهلم اهمیتی برای آنها ندارد .سوئد هم اکنون ناچار است مسیرهای تازه ای در حوزه صادرات خود ایجاد کند که متعاقب آن بتواند کمبودهای ناشی از آشفتگی کشورهای منطقه عضو یورو را جبران کند.بدون شک تا زمانی که بحران یورو پابرجا باشد،تاثیرگذاری مستقیم آن بر صادرات سوئد بلا انکار خواهد بود.