خرید لباس ورزشی راه شهدا را پاي صندوق‌هاي رأي جاودانه كنيم

فراموش نكنیم كه بسیاری از شهدای این آب و خاك كه جان عزیز خود را برای تداوم آزادی كشور، فدا نموده اند، در وصیت نامه های عبرت آموز خود، همواره مردم را به حضور پر شور و پر بار در انتخابات دعوت كرده اند و بر ماست تا با حضور پر بار خود در انتخابات، یاد و خاطر شهدای فداكار میهن را گرامی بداریم.خانواده شهدای ترور كشور با صدور بیانیه ای از آحاد و اقشار گوناگون ملت دعوت كرد تا با حضور حماسی خود در پای صندوق های رأی، راه شهدا را جاودانه سازند.در بخشی از بیانیه خانواده شهدای ترور كشور آمده است: بیش از 33 سال است كه ملت ایران از تمام آزمون های الهی با سربلندی و عزت نفس بیرون آمده است؛ دفاع از انقلاب، دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، مقابله با ترورهای كور گروه های مزدور تروریستی و پیروزی در ده ها آزمون انتخابات كه عدم موفقیت در هر كدام، برای زیر و رو كردن یك نظام كافی است اما ملت ایران تا زمان حاضر و در تمام دوره های انتخابات با سرافرازی و سربلندی به پیروزی رسیده است.این بیانیه می افزاید:بی شك در شرایط حساس و سرنوشت ساز كنونی كه رسانه های بیگانه برای دلسرد كردن مردم، كانال های 24 ساعته دروغ و شایعه به راه انداخته اند و استكبار جهانی و عقبه مزدور و ته مانده سلطنت طلبش، با همراهی منافقین كوردل، تمام تلاش خود را مصروف دلسردی مردم كرده اند و از عدم حضور حتی یكی از هم وطنان در پای صندوق های رأی خشنود می شوند، بر ماست تا با حضور حداكثری و مطلوب، بار دیگر بافته های ذهنی بیمار دشمنان بی شمار این سرزمین را به یأس مبدل سازیم.” شور انتخاباتی كه این روزها در فضای شهرهای كشورمان حكم فرما شده، نوید پیروزی دیگری را می دهد اما نباید فراموش كرد كه حضور حداكثری واجدان شرایط در پای صندوق های رأی، می تواند به ایجاد مجلس قدرتمند، متخصص و كارآمد تر از گذشته منجر شود؛ مجلسی كه در پرتو تصویب طرح ها و بررسی لوایح گوناگون، ایران زمین را همچنان پر غرور و استوار بر ریل پیروزی های مداوم، ثابت قدم نگاه دارد.”خانواده شهدای ترور در بیانیه خود تصریح كرد :فراموش نكنیم كه بسیاری از شهدای این آب و خاك كه جان عزیز خود را برای تداوم آزادی كشور، فدا نموده اند، در میان وصیت نامه های عبرت آموز خود، همواره مردم را به حضور پر شور و پر بار در انتخابات دعوت كرده اند و بر ماست تا با حضور پر بار خود در انتخابات، یاد و خاطر شهدای فداكار میهن را گرامی بداریم.