خرید لباس ورزشی دولت از هیچ جریان سیاسی حمایت نمی کند

مركز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رییس جمهور در پی تكرار القای شائبه حمایت دولت از یك یا چند جریان سیاسی در انتخابات مجلس در جدیدترین اطلاعیه خود تاكید كرد: دولت دخالت یا حمایتی له یا علیه گروه ها و جریانهای سیاسی حاضر در انتخابات مجلس نمی كندبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در اطلاعیه مركز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رییس جمهور تصریح شده است: ضمن احترام به تمامی افراد، احزاب و گروه های سیاسی حاضر در صحنه انتخابات، بار دیگر شائبه حمایت دولت، شخص رییس جمهورمحترم، اعضای كابینه و رییس دفتر رییس جمهور از یك یا چند جریان سیاسی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را كه از سوی برخی رسانه های گروهی دامن زده می شود، تكذیب می كند.این مركز همچنین اعلام كرد: دولت خدمتگذار همچون گذشته در كنار ملت بزرگوار ایران حضور در انتخابات را وظیفه شرعی و ملی خود می داند و از هیچ یك از جریانهای سیاسی حاضر در عرصه انتخابات حمایت نمی كند.