خرید لباس ورزشی تغییرات در ساختار سیاسی انتخابات

جبهه متحد است با توجه به این که ساز و کار مناسبی را در بخش انتخابات اتخاذ نکرد، نگران بروز لیست های متعدد بود و آن ها را عامل ریزش آرا خود می دانست اما جبهه ایستادگی و طیف های وابسته به آن و صدای و ملت و لیست های متفاوت بیرون آمده با محوریت انتقاد از وضعیت موجود از وجود تنوع استقبال کردند چرا که آن را باعث مشارکت حداکثری مردم می دانند و عاملی در بروز شور و شوق انتخاباتی رقم می زنند و جبهه پایداری نیز در این میان با این اندیشه که تفرقه ایجاد کند و کار خود را جلو ببرد،اختلاف سلایق اصولگرایی را انشقاق تعبیر و توصیف می کرد.تعدد لیست های انتخاباتی، ادبیات خاص و گفتمان های دورن جریان اصولگرایی،اینده مجلس و حضور جریان های سیاسی در آن ، شانس اصلاح طلبان برای حضور در مجلس و عمر لیست های حاضر در عرصه انتخابات از جمله محورهای گفت و گو دکتر حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی با است.اگر نگاهی به نقشه سیاسی کشور در آستانه انتخابات داشته باشیم، متوجه تغییراتی در ساختار سیاسی انتخابات می شویم. این تغیییرات شامل ظهور وبروز جریان های مختلف در ظهور لیست های متفاوت است. به عبارتی الان اگر بخواهیم نقشه سیاسی را ترسیم کنیمف بخشی محافظه کارها هستند که عمدتا در جبهه متحد جمع شدند و عمدتا به دنبال حفظ وضعیت خودشان در ساختار سیاسی و جلوگیری از بروز و ظهور جریان های جدید هستند.مجموعه های دیگر مثل ایستادگی و منتقدان دلوت بخشی از اصولگرایان انقلاب هستند که با مشی انتقاد نسبت به وضع موجود در حال صف آرایی هستند….مشترک هستند اما در ساز و کار های انتخاباتی و شعار ها و برنامه ها برای اجرای آن اصول تفاوت های مختلفی را باهم دارند. یک جریان هم جریان هایی که همیشه بعد از پیروزی اتنقلاب اسلامی بروز و ظهور داشته اند که جریان ها و احزاب دولت ساخته هستند که عمدتا با ظهور و بروز دولت ها به وجود می آیند و با رفتن دولت ها نیز آنها نیز از صحنه کنار می روند.مثل دورانی که کارگزاران ظهور کردند و یا اصلاح طلبان در دوره های دولت اصلاحات.الان نیز مجموعه ای مثل پایداری که اکثرا حامیان آقای احمدی نژاد هستند. اصلاح طلبان نیز با توجه به قهر سیاسی که کرده اند چراغ خاموش حرکت می کنند و عمدتا خود را در معرض نظر سنجی قرار نمی دهند وخوف این را دارند که به طور جدی وارد صحنه شوند. چرا که بالاخره انتخابات یک نوع وزن کشی است و شاید اصلاح طلبان از این موضوع که وزنشان به طور کامل مشخص شود هراس دارند.این 4 جریان ظهور و بروز پیدا کردند. بخش اول که جبهه متحد است با توجه به این که ساز و کار مناسبی را در بخش انتخابات اتخاذ نکرد، نگران بروز لیست های متعدد است و آن ها را عامل ریزش آرا خود می داند. بر عکس جبهه ایستادگی طیف های وابسته به آن و صدای و ملت و لیست های متفاوت بیرون آمده با محوریت انتقاد از وضعیت موجود از وجود تنوع استقبال می کنند چرا که آن را باعث مشارکت حداکثری مردم می دانند و عاملی در بروز شور و شوق انتخاباتی رقم می زنند. مقام معظم رهبری نیز مطرح کرده بودند که ما انتخابات آینده را انتخاباتی سالم و رقابتی می خواهیم. معنی رقابت این است که جریان های مختلف وجود داشته باشد تا مشارکت حداکثری رخ دهد که این مشارکت نیز ضامن امنیت و اقتدار نظام خواهد بود.جریان سوم مثل پایداری و طیف آقای احمدی نژاد به لحاظ این که خود را وابسته به دولت و جریان دولتی می بینند، سعی بر این دارند تا با تز تفرقه بنداز و حکومت کن! سعی در ایجاد اختلاف و تفرقه در جریان اصولگرایی بوده و هستند و سعی دارند تا این اختلاف سلیقه های موجود را به تفرقه تبدیل کنند.ما اعتقاد داریم می توانیم رقابت کنیم بدون این که در اصول اختلاف داشته باشیم.-یعنی این انشقاق لزوما معنی بدی ندارد؟ما رقابت می کنیم.انشقاق تفسیر مناسبی از وضعیت فعلی نیست. ما به دنبال رقابت کردن هستیم. این رقابت از جانب برخی جریان ها سعی دارد که به اختلاف و چالش کشیده شود. که چالش خود در شرایط بحرانی می تواند به مسائل امنیتی کشیده شود.موافق رقابت ومخالف چالش هستیم. رقابت بر اساس قواعد سیاسی و پایبندی به اخلاق اسلامی و قواعد بازی. به نظر می رسد حامیان اقای احمد نژاد اصرار زیادی دارند تا این رقابت را به صورت اختلاف نشان دهند.به این خاطر آنها از جهت اختلاف ایجاد کردن موافق تعدد لیست ها بودند اما از نگاه ما تعدد لیست های تامین کننده مشارکت مردم و ایجاد زمینه برای رقابت سالم بود.-طیف حامیان آقای احمدی نژاد در مناظره ها نیز اظهار نظرهای تندی نسبت به اصولگرایان دیگر داشت. مثلا به رییس مجلس از جانب این جبهه اتهاماتی خاص با ادبیاتی تند وارد می شد. ارزیابی شما از این ادبیات درون جریان اصولگرایی چیست؟اگر اخلاق سیاسی را در مناظره ها رعایت نکنیم باعث اختلاف و چالش می شویم.یکی از نشانه های فتنه فضای غبار آلود ایجاد کردن بود و این قبیل این که امروز جبهه پایداری با داشتن تریبون هر رفتاری را مناسب بدانیم تا رقیب را از صحنه بیرون کنیم و با نفی دیگران خود را اثبات کنیم.متاسفانه برخی آقاین به لحاظ این که احساس می کنند در قدرت هستند و می توانند نتیجه انتخابات را رقم بزنند این اجازه را به خودشان می دهند که به پایه ها و مسئولان نظام توهین کنند. این ادبیات باعث غبار آلود شدن فضای سیاسی کشور می شود که زمینه انحراف و فتنه می شود.-به نظر شما کدام یک از این لیست ها عمر انتخاباتی دارند ؟برای پاسخ دادن به این سوال باید به عقبه این لیست ها نگاه کرد.وقتی در ساختار جبهه ایستادگی دقیق می شویم بیش از ده حزب در این تشکل حضور دارد که بعضی از انها بیست سال عمر فعالیت دارند و درختان تنومندی هستند که به این راحتی کنده نمی شوند .برخی از لیست ها اما عقبه سستی دارند. یا وابسته به قدرت هستند و یا وابسته به ثروت هستند.مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده بودند که این جریان ها که وابسته به قدرت و ثروت هستند،هرگز میوه پرثمری از انها به بار نمی نشیند.به این خاطر مخالف این بودیم و هستیم که جریان های بی ریشه وار عرصه انتخابات شوند و به شکلی نیز وانمود کنند که متولی همه جریان های اصولگرایی و تفکر و انئدیشه اصولگرایی هستند.-یعنی جناح اصولگرایی هرگز به پایان عمر خود نمی رسد؟باید یک تفکیک قائل شویم.تفکر و اندیشه اصولگرایی ریشه در انقلاب و اما و مقام معظم رهبری و اسلام دارد. اصولگرایی یعنی اسلام گرایی. منظور دکتر رضایی از بیان صحبتی که کردند پایان کار انتخاباتی و تشکیلاتی اصولگرایی بود. اطلاع دارید که بعد از انقلاب اصولگرایان ساز وکار مشترک و متحدی را باهم تجربه نکرده بودند و به عنوان یک حزب متحد نیستند . این یک ائتلافی است کهس از و کار انتخاباتی دارد.به نظر می رسد این روش و ساز و کار انتخاباتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای اسلام گرا مثل جریان اصولگرایی باشد. این ساختار باید تغییر کند و به نظر می رسد نیاز به بازسازی دارد و خیلی از کسانی که خودشان را مسئول در برابر اصولگرایی می دانند باید به فکر تشکیل یک ساختار مناسب برای این جریان باشند. به نظر می رسد ما هنوز نتوانستیم یک ساختار حزبی و تشکیلاتی قوی در جریان اصولگرایی که پاسخ گوی یک طیف وسیع از اصولگرایان باشد ایجاد کنیم.-ارائه چند لیست تاثیری در شکست آرا اصولگرایان و قوی تر شدن اصلاح طلبان نمی گذارد؟اصلح طلبان قهری سیاسی کردند و ظهور وبروزی ندارند. افرادی هم که درون نظام باشند مشکلی برای اصولگرایان ایجاد نمی کنند و اگر هم به داخل مجلس راه پیدا کنند ،حتالتی که در مجلس ششم داشتند را دیگر پیدا نخواهند کرد. به هر حال بسیاری از جریان اصلاح طلبی با ریزشی که بعد از سال 88 داشتند انسجام مناسبی ندارند. به همین دلیل نگرانی از جانب اصلاح طلبان وجود ندارد.نگران ورود جریان های خاص به خصوص جریان انحرافی به مجلس هستیم که اگر وارد شود مجلس را به یک مجلس وکیل الدلوه تبدیل کند.-سازوکار نظارتی بر فعالیت های انتخاباتی را چه طور رازیابی می کنید؟نگرانی زیادی از استفاده نزدیک دولت به منابع قدرت و ثروت برای ورود به مجلس وجود داردابتدا باید بین حامیان آقای احمدی نژاد و دولت فرق قائل شویم. من اعتقاد ندارم همه دولت در پی استفاده از منابع قدرت و ثروت است. افراد بسیار موجهی امروز در دولت هستند. اعتقاد من این است که کسانی که از رییس جمهور برای رسیدن به قدرت سواستفاده می کنند برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ، سعی بر این دارند تا مجلس آینده را هم سو با خود کنند تا بتوانند استمرار این برنامه را در دولت بعدی داشته باشند. این خطری است که ممکن است باعث شود نتیجه آن در انتخابات آینده ریاست جمهوری خودر ا نشان دهد. باید به دنبال در راس امور بودن مجلس باشیم و باید کاری کنیم که مجلس آینده از قدرت نظارت ،استیضاح و سوال برخوردار باشد. قانون گذاری و ابزارهای قانونی باید استفاده شود تا هم به دولت کمک کند و سلامت سیاسی آینده کشور را نیز تضمین نماید.-چه پیش بینی از چیدمان سیاسی مجلس آینده دارید؟مجلس اینده به طوری که در مجلس هشتم شاهد بودیم اکثریت و اقلیت نخواهد داشت. فراکسیون های مجلس سیاسی نخواهند بود و بیش تر فراکسیون های کارکردی و اجرایی خواهند بود که مسائل و مشکلات مردم را حل کنند. مجموعه ها سعی بر هماهنگی با هم دارند.