خرید لباس ورزشی تعداد مساجد موجود در آمریکا

شمار مساجد در آمریکا در ده سال گذشته بیش از هفتاد و چهار درصد افزایش یافته است.واحد مرکزی خبربه گزارش شبکه تلویزیونی العالم، تازه ترین گزارش منتشر شده در آمریکا حاکی از آن است که هم اکنون دو هزار و صد و شش مسجد در پنجاه ایالت این کشور وجود دارد.این گزارش علت افزایش شمار مساجد در آمریکا را ورود مهاجران جدید مسلمان به این کشور دانسته است. این گزارش بر توانمندی مسلمانان در جامعه آمریکا تاکید کرده است.