خرید لباس ورزشی تزریق دوباره پول ارزان قیمت به بانکهای اروپایی

بانک مرکزی اروپا برای دومین بار در دو ماه گذشته پول ارزان قیمت به بانکهای اروپایی تزریق کرده است. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا که معتقد است:این بانک نمی تواند بطور مستقیم در حل بحران بدهی های منطقه یورو ایفای نقش کند، از طریق محرک های اقتصادی سعی در تقویت اقتصاد کشورهای اروپایی دارد.بر اساس این گزارش دو ماه پیش این بانک به 523 بانک اروپایی بیش از 489 میلیارد یورو وام داد و این بار نیز قصد دارد به 800 بانک اروپایی بیش از  529 میلیارد یورو وام با نرخ بهره یک درصد اعطا کند.بر این اساس بانکها این وام را می توانند با نرخ بهره بالاتری به مشتریان وام دهند و یا اوراق قرضه دولتی بخرند.مدیر بانک انگلستان در این باره تاکید کرد:هدف از اعطای وام ارزان قیمت به بانکهای اروپایی در بلند مدت این است که بانکها این پول را به مشاغل کوچک وام دهند و این مساله باعث رشد اقتصادی شود، اما این امرتحقق نخواهد یافت. آنچه بانکهای اروپایی به خصوص در کشورهای جنوبی منطقه یورو انجام خواهند داد این است که از این وجه برای جبران و جایگزینی منابع مالی که از بانک خارج می شوند،استفاده خواهند کرد.این در حالی است که بانکهای اسپانیایی ماه گذشته، بیش از 23 میلیارد یورو در اوراق قرضه دولتی این کشور سرمایه گذاری کردند. بانکهای ایتالیایی هم در این ماه ۲۰ میلیارد و ششصد میلیون یورو از بدهی های دولت را در قالب اوراق قرضه دولتی خریداری کردند.