خرید لباس ورزشی تخلف نکنید جایزه بگیرید !

رانندگانی که در چند ماه اخیر امتیاز منفی کسب نکرده اند می تواند این موضوع را از طریق شماره پیامک 200005 به اطلاع پلیس رسانده و در بهار 91 جایزه دریافت کنند.سردار مومنی رئیس پلیس راهور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: از زمانی که جریمه ها اضافه شد در دو ماه گذشته در مجموع رقم کمتری به خزانه واریز شده و آمار تخلف پایین آمده و تعداد افرادی که دچار تخلف شدن جریمه های آنها افزایش پیدا کرده اما از نظر کمی تعداد متخلفان کمتر شده و پول کمتری هم در بهمن ماه و هم در دی ماه به خزانه دولت واریز شده است.وی گفت: هدف پلیس جریمه نیست و در اوایل سال آینده برای رانندگانی که هیچ تخلفی نداشته اند برنامه ای داریم تا از این رانندگان تقدیر ویژه صورت گیرد که این تقدیر در فروردین ماه یا نهایتا اردیبهشت ماه صورت می گیرد.وی افزود: طرح تشویقی دیگری نیز وجود دارد که با اجرای آن اگر راننده متخلفی با هر اندازه امتیاز منفی 6 ماه تخلف نکند نمرات منفیشان ببخشيده مي شود.وی گفت: برای حذف نمرات منفی هم خود راننده می تواند این موضوع را اعلام کند وهم ما ازطریق دیتایستی پایگاه داده ای که در اختیار داریم که این موضوع را بررسی می کنیم.وی خاطر نشان کرد: شماره پیامکی 20005 دراختیار مردم قرار خواهد گرفت و آنها از طریق این پیامک می توانند خود را به عنوان نمونه معرفی کنند.