خرید لباس ورزشی اعزام اساتید و دانشجویان بدون نوبت به حج عمره

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: سهمیه به نسبت زیادی برای اساتید و دانشجویان در نظر گرفته شده و این گروه بدون انتظار برای اولویت های مشخص شده، به عمره اعزام می شوند.علی لیالی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: به دنبال برگزاری عمره اساتید و دانشجویان در زمان خودش و با کیفیت بالا هستیم.وی افزود: سهمیه قابل توجهی برای دانشجویان و اساتید در نظر گرفته شده و این گروه بدون انتظار برای ثبت نام و تعیین اولویت، به حج عمره اعزام می شوند.لیالی با بیان اینکه افزایش سهمیه بستگی به امکانات کشور میزبان دارد، اظهار کرد: اگر امکانات در کشور میزبان فراهم شود، متعاقب آن سهمیه عمره مفرده نیز افزایش می یابد.وی در خصوص اقدامات انجام شده برای اعزام زنان زیر 45 سال مجرد به عمره مفرده گفت: قانون کشور عربستان ورود زنان زیر 45 سال مجرد را به این کشور ممنوع کرده است و همه ملزم به رعایت قانون هستند.لیالی خاطر نشان کرد: به اساتید توصیه می کنم که عمراین سفر کوتاه است و در این سفر به موضوعات دیگر غیر از مسائل عبادی توجه کمتری داشته باشند.