خرید لباس ورزشی اعتصاب در بخش عمومی و حمل و نقل در آتن

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر این اعتصاب بیست و چهار ساعته از روز پنجشنبه شروع و هدف از آن نیز اعتراض به دولت این کشور برای اعمال تدابیر سخت گیرانه بیشتر اعلام شده است.دولتمردان یونانی برای دریافت وام صد و سی میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، اقدامات دیگری را برای کاستن از هزینه های دولتی صورت می دادند و توافق سران احزاب یونان در پارلمان این کشور و تصویب این تدابیر جدید، خشم مردم یونان را برانگیخت که هم اکنون نیز برای پنجمین ماه پیاپی، از رکود اقتصادی و کاهش دستمزدهای خود رنج می برند.اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل آتن باعث اختلال در رفت و آمد مردم این شهر شده است. نزدیک یک پنجم مردم یونان کار ندارند و مردم این کشور بعید می دانند که بتوان با تدابیر سخت گیرانه به شکلی که مقامات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول توصیه می کنند، بتوان تحرکی جدی در اقتصاد پدید آورد.