خرید لباس ورزشی اعتراض به تخلف از قانون و نقض حقوق بشر!

حتمن که نباید طرف را آویزان کنند که ما به عمل خلاف قانون و نقض حقوق بشر معترض باشیم!!قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:ماده 25: بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.اعلامیه جهانی حقوق بشر:ماده 19: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.اختلال در سیستم اینترنت و عدم امکان دسترسی به ئی میل ها به استناد دو ماده ی بالا، صریحاً عمل برخلاف متن صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و  نقض آشکار حقوق بشر است. به همین سادگی!!حمیدرضا / وبلاگ این است انسان