خرید لباس ورزشی اعتبار گواهينامه رانندگي 10 ساله می‌شود

وعده ها- روزنامه خراسان نوشت:در حالي که پيش از اين، اعتبار گواهينامه هاي رانندگي 2 يا 5 ساله بوده و افراد صاحب گواهينامه، در صورت نداشتن تخلفات مهم مي توانستند گواهينامه با اعتبار بيشتر دريافت کنند، در روزهاي اخير هيئت دولت مصوبه اي را به تصويب رسانده که بر اساس آن مدت اعتبار گواهينامه رانندگي اعم از ماشين و موتورسيکلت 10 سال خواهد بود و براي دوره‌هاي بعد نيز به صورت 10 ساله تمديد خواهد شد.