خرید لباس ورزشی آخرین آمار شعب اخذ رای انتخابات مجلس

جانشين رييس ستاد انتخابات كشور گفت: 46 هزار و 924 شعبه اخذ راي قطعي براي انتخابات مجلس نهم در نظر گرفته شده است.حسنعلي نوري در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: از تعداد 46 هزار و 924 شعبه اخذ راي، 26 هزار و 234 شعبه شهري و 20 هزار و 690 شعبه روستايي داريم.وي افزود: از مجموع شعب شهري 24 هزار و 375 شعبه ثابت و هزار و 859 شعبه سيار پيش‌بيني شده است ضمن اينكه در شعب روستايي نيز هشت‌هزار و 547 شعبه ثابت و 12هزار و 143 شعبه سيار مي‌باشد.نوري در پاسخ به سوالي مبني بر علت اين تعداد شعبات سيار در روستاها خاطرنشان كرد: لازم است اين توضيح ارائه شود كه بعضا چند روستا كه در يك خط سير قرار مي‌گيرند به عنوان شعبه سيار قلمداد مي‌شوند هرچند راي‌گيري بر اساس اطلاع‌رساني‌هاي قبلي در ساعات خاص در هر يك از اين روستاها انجام خواهد شد.جانشين رييس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد: از ديگر سو از آنجا كه وظيفه ما به عنوان مجريان انتخابات اين است كه زمينه اخذ راي براي همه واجدين شرايط اخذ راي را فراهم كنيم، بنابراين براي دورافتاده‌ترين مناطق روستايي عليرغم جمعيت كم نيز مي‌بايست امكان اعزام صندوق را پيش‌بيني مي‌كرديم از اين رو تعداد شعب سيار روستايي نسبت به شعب شهري افزايش بيشتري دارد.