خرید لباس ورزشی پیام مجید مجیدی برای انتخابات مجلس

مجيد مجيدي با تأكيد بر مشاركت حداكثري در انتخابات، شرايط خاص امروز و توجه به شرايط جهاني را دليل مضاعف شدن شركت در انتخابات خواند و با توجه به پيامي كه ميزان مشاركت مردم براي دنيا خواهد داشت اين حركت را تأثيرگذار بر ارادة آنان دانست. به گزارش «» مجيد مجيدي منافع ملّي را از مسائل ديگر جدا دانست و شركت در انتخابات را جزو وظايف اجتماعي هر ايراني بيان كرد.او از مردم عزيز ايران اسلامي خواست تا هم‌صدا با انقاب و براي لبيك با رهبري در اين انتخابات شركت كرده و بدانند پرشور برگزاركردن اين انتخابات در اين زمانه كه افتخارات و عزّت نياز كشورمان است خود كسب موفقيت بزرگ ديگري در جهان خواهد بود و اين بار دست‌آوردي بزرگ براي كشور عزيز اسلامي ايران است.قسمتي از پيام ايشان بدين شرح است:انتخابات در هر كشور عرصه حضور مردم و صحنه تجلي اراده مردمي در تعيين سرنوشت و آينده خويش است و در شرايط خاص كشور ما، كه به تعبير مقام معظم رهبري، نفس حضور، تعيين‌كننده است، حضور در انتخابات، لبيكي دوباره به نظام اسلامي و ارزشهاست.اميد كه مردم ايران هم يك بار ديگر، به حضور خود، رنگ حماسي بزنند.