خرید لباس ورزشی پایان بازسازی میدان گنجعلی‌خان

 با گذشت ماه ها از تخریب میدان تاریخی گنجعلی خان کرمان که یکی از مهمترین مراکز جذب گردشگر در این شهر محسوب می شود روند بازسازی آن به پایان رسید.