خرید لباس ورزشی نمي‌توانيد از محيط‌زيست دفاع كنيد، استعفا دهيد!

اعتراض فعالان محيط‌زيست به ساخت مسكن مهر در منطقه حفاظت شده جاجرودتهران امروز: 16 تشكل محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور در پي تصرف غيرقانوني منطقه حفاظت شده جاجرود توسط مسكن مهر، خواستار جلوگيري از تخريب منطقه حفاظت شده جاجرود در مرز پارك ملي خجير شدند.اين درحالي است كه سازمان حفاظت از محيط‌زيست تاكنون نسبت به آنچه در مرز خجير و در منطقه حفاظت شده جاجرود به‌وقوع مي‌پيوندد واكنش رسمي نشان نداده است. اين سكوت باعث شده تا برخي از كارشناسان از جمله «محمد درويش» عضو هيات علمي موسسه تحقيقات و مراتع از استعفاي محمدجواد محمدي زاده سخن به ميان بياورد: «اگر رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست نمي‌تواند جلوي متجاوزين به عرصه‌هاي طبيعي بايستد، استعفا دهد.»او اعتقاد دارد: «اين سازمان طوري عمل مي‌كند كه كار اين افراد را لاپوشاني مي‌كند و اينگونه نشان مي‌دهد كه انگار همه چيز از قبل هماهنگ شده است و من واقعا براي سازمان حفاظت محيط‌زيست متاسفم.»حريم پارك ملي خجير كمتر از يك هفته بعد از آنكه «محمدرضا محمودي» معاون عمراني و استاندار تهران اعلام كرد، تمامي ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم اين پارك تخريب مي‌شود، مورد هجوم ده‌ها لودر و بلدوزر قرار گرفت تا در چشم به هم زدني ۱۵۰۰ متر از منطقه «دره بهشت» كه از مهم‌ترين كريدورهاي مهاجرتي حيات وحش و از با ارزش‌ترين مراتع درجه يك منطقه است، تخريب شود. همچنين محمد درويش ساخت و ساز در مرز خجير را به دليل گسترش افقي تهران كاري نابخردانه و غير علمي مي‌داند كه همين اندك فضاي سبز شهري را هم از بين خواهد برد.به گفته او، آمارها نشان مي‌دهد كه تهران از نظر شاخص «سرزمين شاد» در ميان 31 استان كشور بدترين وضعيت را دارد و به جاي آن كه كوشش شود كه همين اندك مناطق حفاظت شده و فضاي سبز شهري را حفظ كنيم، به بهانه ساخت و ساز و گسترش تهران همين فضاها هم از بين برود.او همچنين درباره سكوت سازمان حفاظت از محيط‌زيست نسبت به آنچه كه كيان خجير را تهديد مي‌كند مي‌گويد: «سازمان محيط‌زيست يك سازمان نظارتي نيست كه بر بنياد حفظ اصل 50 قانون اساسي شكل گرفته باشد و زماني كه اين سازمان بايد در قبال يك دستگاه دولتي اعمال وظيفه كند، منفعل عمل مي‌كند و ملاحظات روساي بالادست را به ملاحظات كاري خودش ارجح مي‌داند.»همچنين سازمان حفاظت از محيط‌زيست كشور در حالي در مقابل آنچه در خجير به‌وقوع مي‌پيوندد سكوت كرده كه خجير و سرخه خصار به عنوان آخرين ريه‌هاي شهر تهران تنها گريزگاه شهروندان از آلودگي‌هاي اين كلانشهر است.كارشناسان پيش از اين بارها اعلام كرده بودند كه اراضي ملي منطقه حفاظت شده جاجرود و پارك ملي خجير نقش بسيار تعيين كننده‌اي در پالايش هواي آلوده تهران و كمك به سلامت شهروندان تهراني دارند! اما در ميان بهت همگان، شركت عمران پرديس ساخت و ساز خود را آغاز كرد تا سوالات بي‌پاسخ زيادي در اذهان افكار عمومي جاري شود!همچنين مسكن مهر درحالي 750 هكتار از راضي منطقه حفاظت شده جاجرود، در مرز پارك ملي خجير در حريم شهر تهران را تخريب مي‌كند كه محمدجواد محمدي زاده، رئيس ساختمان سبز پرديسان، بارها نسبت به برخورد تند اين سازمان نسبت به تخريب كنندگان هشدار داده! هشداري كه البته تا به امروز صورت علمي به خود نگرفته است.از سوي ديگر محمدجواد محمدي زاده در سفري به استان فارس، بخشي از پارك ملي «بمو» را به مسكن مهر واگذار كرد اين در حالي است كه محيط بانان از روستايياني كه در اين منطقه زندگي مي‌كنند مي‌خواهند كه دام خود را كنترل كنند، در منطقه خود شكار نكنند، اراضي خود را محدود نگه دارند و حتي خانه مسكوني خود را گسترش ندهند!اقدام اين شركت خصوصي بر اساس قانون شكارو صيد، قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست و آيين نامه اجرايي آن و همچنين به استناد تبصره4 ماده 31 اصلاحي قانون منابع طبيعي غير قانوني و تصرف در اراضي ملي محسوب مي‌شود. كارشناسان شك ندارند كه سكوت سازمان در مقابل آنچه در مرز خجير به‌وقوع مي‌پيوند، به زودي مرگ زودهنگام اين منطقه حفاظت شده را با هجوم مجريان طرح‌هاي ديگر رقم خواهد زد!