خرید لباس ورزشی نرخ بيكاري در پايان تابستان 5 / 15 درصد بوده است

نماینده زنجان گفت: دولت بايد تعريف كند كه منظورش از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چيست. اگر منظورشان از فاز دوم، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيشتر از آن چيزي است كه در مرحله نخست رخ داد، دولت براي افزايش قيمت امسال هم اجازه داشت تا 20 درصد عمل كند. به گزارش «»، جمشید انصاری گفت: به هر تدبير، دولت تا‌كنون قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش نداده و مجاز است اگر هم از اين افزايش قيمت درآمدي حاصل شود تا سقف درآمد پيش‌بيني شده هزينه كند، اما اگر درآمدها از سقف پيش‌بيني بودجه بيشتر شود، دولت يا بايد اصلاحيه بگيرد ـ که اين مي‌شود مجوز مجلس ـ و يا اگر مي‌خواهد سال بعد قيمت‌ها را افزايش دهد، بايد پيش‌بيني‌هاي اين كار را در بودجه سال بعد بياورد.وی افزود: هنگامی قيمت كالاهاي پر مصرف را در جامعه زياد مي‌كنيد، آثار تورمي شديد و سريع خواهد بود و در نتيجه چون آنچه قيمتش افزايش پيدا مي‌كند، مثل حامل‌هاي انرژي، آب، برق و خدمات دفع فاضلاب و … خواهد بود، اين مسأله پیامدهایش را در قالب افزايش قيمت‌ها در جامعه نشان داده و تأثير خود را در افزايش تورم خواهد گذاشت.انصاری درباره قیمت ارز نیز اظهار داشت: قيمت ارز قانونا ثابت نيست و ما در برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز را شناور و مديريت شده اعلام كرده‌ايم؛ بنابراين، بهای ارز ثابت نبوده و بايد بر پایه نظام عرضه و تقاضا مديريت شود.وی افزود: در قانون بودجه امسال براي دلار قيمت ۱۰۵۰ تومان را در نظر گرفته شده است كه اگر ملاحظه شود، بانك مركزي قيمت ۱۱۵۶ تومان را هم براي نرخ دلار تعيين كرده و اين نشان‌دهنده شناور بودن قيمت دلار است. نبايد قيمت ارز بر پایه مداخلات غيركار‌شناسي گران و غيرواقعي شود. نماینده زنجان و طارم ادامه داد: صادركنندگان انتظار دارند، وقتي كالايي براي آنها هزار تومان درمي‌آيد و دلار ۱۲۰۰ تومان است، با بالابردن قيمت دلار به ۱۵۰۰ تومان، دولت كالاي آنها را گرانتر بخرد. واقعا اگر قيمت ارز بالاست، صادركنندگان بروند و كالاي خود را در بازار‌هاي ديگر بفروشند.دولت نه با قيمت ارز كه با بستن تعرفه به كالاهايي كه توليد مشابه دارند، مي‌تواند از بخش توليد حمايت كند و نيازي به بالا بردن قيمت ارز نيست.وی درباره بیکاری و سرمایه گذاری برای رفع آن گفت: محاسبات نشان مي‌دهد براي ايجاد هر فرصت شغلي، نزدیک سی ميليون تومان سرمايه‌گذاري ـ در بخش كشاورزي كمتر و در بخش صنعت بيشتر ـ نياز است. اگر ما اين سرمايه‌گذاري‌ها را انجام داده باشيم، اين فرصت‌هاي شغلي نيز ايجاد مي‌شود. هم‌اکنون ۴٫۵ ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد که اگر ما براي هر نفر، سی ميليون تومان سرمايه‌گذاري كرده باشيم، بايد چيزي نزديك ۱۳۵هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كنیم.انصاری افزود: وقتي كل بودجه كشور ما، نزدیک ۱۲۵ هزار ميليارد تومان بوده است، گمان نمي‌كنم اين ارقام كه براي سرمايه‌گذاري ادعا مي‌شوند، ارقام درستی باشد. حتي اگر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سامانه بانكي را نيز بیفزایيم، شايد براي تعداد بيكاران خودمان نيز اين رقم پنجاه ميليون تومان ادعايي براي هر نفر را سرمايه‌گذاري نكرديم؛ پولي كه براي پرداخت حقوق كارمندان داده مي‌شود، سرمايه‌گذاري نيست.وی درباره اشتغال گفت: آخرين نمونه‌گيري‌هاي مربوط به وضعيت اشتغال در پاييز و تابستان 89 انجام شده است، ولی به‌ دليل افزايش نرخ بيكاري، اعلام آن صلاح ديده نشد. بنا بر اطلاعي كه ما داريم، نرخ بيكاري پايان تابستان 5 / 15 درصد بوده است؛ اما وزير كار به تازگی نرخ بيكاري سال 89 را  9 / 10 درصد اعلام كرده است.انصاری تصریح کرد: وقتي نرخ بيكاري در بهار و تابستان ـ كه فصل كشاورزي است ـ روند صعودي پيدا مي‌كند، نمي‌تواند در ماه‌هاي پاييز و زمستان كاهش داشته باشد.