خرید لباس ورزشی مهمترين موضوع مشارکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات است

وظيفه مجلس در حوزه اقتصاد، تلاش براي رسيدن به توسعه پايدار و در عين حال متوازن است؛ افزون بر آنکه دستيابي به ثبات اقتصادي و کاستن از نوسانات عرصه توليد، توزيع و مصرف هم بسيار مهم است و نبايد از آنها غفلت کرد.به گزارش «»، دکتر علی اصغرخانی با اشاره به سابقه حضورش در مديريت شهري و جبهه‌هاي جنگ، درباره نامزد شدندش گفت: با توجه به سالها حضور در جبهه و مديريت‌هاي گوناگون در عرصه‌هاي متفاوت به اين نتيجه رسيدم که در فضاي کنوني کشور و در شرايطي که به فرموده مقام معظم رهبري در موقعيت بدر و خيبر هستيم، به مديريتي جهادي در همه میدان‌ها نياز داريم؛ بنابراین، بر خود فرض ديدام به عنوان کسي که نقشي هرچند اندک در سال‌هاي دفاع مقدس داشته‌ام، در عرصه انتخابات حاضر شوم تا يک مجلس اصولگرا تشکيل شود.خانی درباره سياست خارجي کشور نیز گفت: استراتژي ايران باید دنبال کردن دکترين ام‌القري باشد؛ دکتريني که به موجب آن، جمهوري اسلامي ام‌القري جهان اسلام شناخته مي‌شود و کشورهاي ديگر ايران را مدلي براي توسعه خود در ابعاد گوناگون مي‌دانند و ارتباط با جهان خارج بنا بر منافع اسلام و ايران و ملت باشد.این کاندیدای مجلس درباره تعامل مجلس و دولت نیز گفت: پايه تعامل و قانون پدیرفته است و هيچ قوه‌اي حق ندارد، بالاتر و خارج از قانون کار کند؛ بنابراین، هر دو قوه مستقل بوده و نمايندگان بايد نماينده واقعي مردم باشند و خواسته‌های مردم را پيگيري کنند.خانی درباره اصلي‌ترين وظيفه مجلس نهم در حوزه‌هاي ورزش و جوانان گفت: ورزش چه در حوزه عمومي و چه در حوزه‌ قهرماني بسيار مهم است و باعث تقويت وفاق اجتماعي به ویژه در ميان جوانان مي‌شود، اما سياسي کاري، يکي از آفت‌هاي عرصه ورزش کشور ماست که تاکنون هم لطمات بسیاري به اين عرصه وارد کرده است. عرصه ورزش را بايد از سياسي‌کاري پاک کرد.وی درباره اصولگرایی گفت: ولايتمداري، مهمترين اصل نظام جمهوري اسلامي است که در اين ميان، توجه به قيد مطلقه بودن ولايت فقيه هم مسأله‌اي است که به هيچ وجه نبايد از آن غافل ماند. از نظر من، ولايت فقيه در مفهوم و مصداق ضامن جلوگیری از انحراف نظام از اصول و ارکان اسلام و انقلاب است. اصولگرایان هم باید پیرو ولایت باشند و پشت سر ایشان حرکت کنند؛ فارع از آنکه در انتخابات دوازدهم اسفند چه کسي رأي می‌آورد و به خانه ملت راه می‌يابد، مهمترين موضوع مشارکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات است. ملت ايران با حضور گسترده در انتخابات، چونان حماسه‌ 9 دي و 22 بهمن نشان خواهند داد به درستي بزرگترين پشتوانه‌‌هاي نظام و انقلابند و تحريم و تهديد، خللی در عزم راسخ آنان پدید نخواهد کرد.وی درباره نقش بانوان نیز اظهار داشت: بانوان نقشي بي‌بديل در جامعه دارند؛ نقشي که از نظر من مهمتر از جايگاه بسياري ديگر از اقشار جامعه است؛ تربيت نسل‌هاي نوين انقلاب مسئوليتي بسيار بزرگ است که تنها از عهده بانوان مسلمان برمي‌آيد؛ افزون بر آنکه نقش زنان در عرصه‌هاي گوناگون کشور انکارناشدنی است.خانی با اشاره به تعدد لیست اصولگرایان نیز گفت: افرداي که از طريق ليست‌هاي ديگر هم در قالب گروه‌هاي اصولگرا در انتخابات مشارکت کرده‌اند، عموماً افرداي کارآمد و انقلابي هستند، ليکن اين ايراد بر آنها وارد است که چرا با نپذيرفتن خط مشي جبهه متحد اصولگرايي، در صف اصولگرايان شکاف پدید آوردند و بستر تبديل شدن آنان را به چند گروه گستردند و به توصيه بزرگان و دلسوزان نظام توجه نکردند؟!