خرید لباس ورزشی مناظره زيباكلام و نبوي در شيراز

مناظره‌اي با عنوان “ليست‌ها يا شاخص‌ها” بين صادق زيباكلام ـ استاد علوم سياسي دانشگاه تهران ـ و حجت‌الاسلام والمسلمين عباس نبوي ـ عضو هيات موسس دفتر تحكيم وحدت ـ در دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار شد.به گزارش ايسنا زيباكلام در ابتداي اين مناظره با بيان اينكه “اساس دموكراسي اين است كه در عرصه انتخابات، شاخص‌سازي نداشته باشيم و مردم را با تعيين معيار براي كانديداها در حصار قرار ندهيم”، گفت: در كشورهاي پيشرفته، از آنجا كه سياست به ميزان لازم توسعه يافته است، مردم برحسب شناخت خود از احزاب و جريان‌هاي سياسي، در ميادين رقابتي انتخابات حضور مي‌يابند اما در كشور ما اين روند هنوز ديده نمي‌شود.در ادامه، نبوي اظهار كرد: دوره رهبري آيت‌الله خامنه‌اي، دوره رسمي شاخص‌سازي نظام اسلامي است و ايشان ضمن حفظ مسير امام خميني(ره)، به استانداردسازي معيارها روي آوردند. در عرصه احزاب سياسي دنيا هم بايد گفت كه فضائل انساني محو شده و به نظر مي‌رسد استانداردسازي در اين عرصه بسيار مشكل و خطير است.عضو هيات موسس دفتر تحكيم وحدت تصريح كرد: رهبر انقلاب تمام همت خود را بر ايجاد شاخص‌هاي تمدني گذاشتند اما اين شاخص‌سازي بايد در ميان نخبگان و خواص نيز نهادينه شود.وي با تاكيد بر لزوم شاخص‌سازي بدون غوغاسالاري، گفت: اتفاقا در كشورهاي پيشرفته نيز شاخص‌سازي وجود دارد و حتي در كشوري مثل ژاپن، دفاع از شاخص‌ها به خودكشي و مرگ افراد ختم مي‌شود. شاخص‌سازي، رويكرد كارآمدي است اما در كشور ما فضايي به وجود آوردند كه هنگام صحبت از شاخص‌ها، غوغاسالاري و جوسازي تداعي مي‌شود.در ادامه، زيباكلام با بيان اينكه “90 درصد تركيب مجلس نهم همانند مجلس هشتم خواهد بود و اتفاق خاصي در اين مجلس نمي‌افتد”، اظهار كرد: اكثريت نمايندگان فعلي مجلس از يك گروه و يك خط فكري هستند و انتظار تغيير چنداني از مجلس آتي نمي‌رود.اين استاد علوم سياسي دانشگاه تهران ابراز عقيده كرد: اگر شرايط، شرايط حذف رقباي سياسي باشد، ميداني براي رقابت وجود نخواهد داشت و اصولگرايان با ارايه چندين ليست مي‌توانند به تنهايي و بدون هيچ رقيبي در اين ميدان رقابت كنند. جريان اصولگرايي فاقد انسجام و وحدت رويه سياسي است و دليل دور هم جمع شدن آنها، رويارويي و مقابله با اصلاح‌طلبان بود. بدين ترتيب اگر مدافعان اصلاحات بار ديگر به ميدان بيايند، اصولگرايان هم بار ديگر متحد مي‌شوند و ديگر نيازي به ارايه چندين ليست در ميدان انتخابات ندارند.نبوي نيز در برابر اين اظهارات، تاكيد كرد: همه ظرفيتها كه در ليست اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نيست، بلكه افراد مستقل نيز در عرصه سهمي دارند. ريشه شكل‌گيري اصولگرايي بعد از دولت سازندگي، با گرايش به اصول مدرنيته سياسي بود و در سال 75 كه اصولگرايان فعاليت مي‌كردند، اصلاح‌طلبي در ميان نبود كه اصولگرايان قصد مقابله با آن را داشته باشند.وي ادامه داد: مگر اصلاح‌طلبان برنامه مدون داشتند و چيزي تدوين كردند؟ اين در حالي است كه اصولگرايان تاليف‌هاي متعددي در حوزه مباني انديشه سياسي و ديني داشته‌اند.زيباكلام هم در واكنش به اظهارات نبوي، اصلاحات را جرياني با برنامه و استراتژي معين توصيف كرد و افزود: اصلاحات يعني دولتي كه از سالهاي 76 تا 84 بر سر كار آمد و از ابتدا مشخص بود كه برنامه‌اي مدون و معين دارد.وي با بيان اينكه “اصلاح‌طلبي يعني تحقق آنچه مردم در بهمن 57 خواستار آن بودند”، يادآور شد: مردم در بهمن 57 خواستار آزادي زندانيان سياسي، آزادي بيان، آزادي مطبوعات و توقف شكنجه بودند و كسي از روي فقر وگرسنگي به خيابان‌ها نيامد. هم دولت سازندگي و هم دولت اصلاحات برنامه داشتند و مي‌دانستند كه چه مي‌كنند، اما آيا اصولگرايان هم مي‌دانند كه چه‌كار مي‌كنند؟ اينكه با مشت محكم بر دهان استكبار مي‌كوبيم و …، اينها برنامه و استراتژي نيست.در ادامه اين مناظره، نبوي اظهار كرد: چرا تاوان خوددرگيري‌ بين فعالان اصلاحات را مردم و نظام باد پس بدهد؟ در دولت اصلاحات با مسايلي مواجه بوديم كه بيان آن ضداجتماعي و ضداخلاقي است و آزادي مطبوعات را به عنوان يك حربه مطرح مي‌كردند و هتاكي و ادبيات سخيف سياسي در فضاهاي دانشجويي حاكم شده بود.وي اضافه كرد: مگر دولت اصلاحات شاخصه‌اي در اقتصاد داشت؟ دولت آقاي رفسنجاني نيز متكي به چاپ اسكناس بود و توليد ناخالص ملي در دوران او به حداقل رسيد؛ به گونه‌اي كه رفسنجاني نمي‌توانست برنامه‌هاي دولت خود را ادامه دهد.اين عضو هيات موسس دفتر تحكيم وحدت در پايان، گرايشات قومي و باندبازي‌ها را براي هر دولت و مسلكي نامناسب دانست و گفت: گرايشات قومي و باندي شيوه غلطي است كه بي‌توجهي به سخنان رهبر انقلاب را نشان مي‌دهد. بدنه مديريت سياسي كشور نخواسته است كه به شكل مدون و قانوني تن به شاخص‌ها بدهد و قانون انتخابات تا همين اواخر هنوز مدون و معين نبود و عقبه منطقي آن مبهم بود.