خرید لباس ورزشی محاکمه قضاتی که محکوم به فساد هستند

دهها قاضی در افغانستان به اتهام دریافت رشوه‌ دادگاهی شدند.به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از بی بی سی، دادگاه عالی افغانستان از برکناری و محاکمه دهها تن از قضات این کشور به اتهام رشوه گیری و فساد اداری خبر داده است.تعداد قضات متهم به رشوه ستانی به حدود شصت نفر می رسد و در ادارات قضایی در کابل و ولایات کار می کردند.براساس گزارش قاضی این دادگاه،  این افراد علاوه بر برکناری از سمت های قضایی و اداری، به تحمل یک تا پنج سال زندان و پرداخت معادل رشوه های دریافتی نیز محکوم شده اند.مسئولان دادگاه عالی افغانستان می گویند که علاوه بر قاضی ها، حدود یک هزار نفر دیگر را نیز بازداشت کرده اند که به شکل غیرقانونی و به عنوان رابط میان مراجعین و کارمندان قضایی عمل می کردند.