خرید لباس ورزشی شيوه هاي ابتكاري ايران براي مقابله با تحريم

معاون حقوقي و بين المللي وزارت امور خارجه با بيان شيوه هاي ابتكاري ايران براي مقابله با تحريم ها گفت: مشتريان عمده نفت ايران ارتباطشان را با تهران حفظ كرده اند و از تحريم هاي يكجانبه واشنگتن پيروي نمي كنند.به گزارش «کیهان» سيدعباس عراقچي افزود: در طول چند ماهي كه در اين سمت مشغول به فعاليت هستم هر روز شاهد سفر هيئت هاي مختلف بانكي، تجاري، اقتصادي و مرتبط با انرژي بوديم كه با مقامات وزارت خارجه از يك سو و مقامات وزارتخانه هاي ديگر از سوي ديگر ملاقات و جلسه داشتند و موفق شديم روش ها، ساز و كارها و الگوهاي جديد را در روابطمان با آن كشورها پيدا كنيم كه اولاً نقش دلار را حذف كنيم و ثانياً با استفاده از تبادل ارزهاي محلي، شيوه هاي تهاتري و بقيه شيوه هاي ابتكاري، موانع مربوط به تحريم را از سر راه مان برداريم.عراقچي يادآور شد: اين موارد مخفي نيست و مي توانيد از طريق آمارهاي بين المللي به اين مسئله برسيد كه روابط تجاري ما با بسياري از اين كشورها افزايش يافته، تبادلات انرژي ما با آنها گسترش يافته و حضور ما در پروژه هاي اقتصادي آنها و سرمايه گذاري هاي متقابل افزايش يافته و در كنار اين همكاري ها با اكثر آنها به يك تفاهم سياسي نزديك تر رسيديم و علي رغم همه تبليغات منفي عليه كشورمان، ادعاها و بهانه جويي ها، موفق شديم پايه روابط را بر وضعيتي قرار دهيم كه از اين تحريم ها و فشارها تأثير چنداني نگيريم.معاون وزير خارجه در پاسخ به اين سؤال كه بيشترين مشتريان نفتي ما در حوزه اين معاونت هستند اما برخلاف اظهارات شما اخباري شنيده مي شود كه برخي از اين كشورها خريد نفت را از ما كاهش داده اند، اظهار داشت: مشتريان عمده ما در آسيا هستند، تقريباً 70 الي 80 درصد نفت صادراتي ما به آسيا صادر مي شود. مشتريان عمده ارتباطشان را با ما حفظ كرده اند و از تحريم هاي يكجانبه آمريكا پيروي نمي كنند. دو مشتري عمده ما ژاپن و كره جنوبي هستند كه صراحتاً اعلام كرده اند براي مستثنا شدن از تحريم هاي يكجانبه در حال مذاكره هستند.معاون وزير خارجه گفت: آنچه كه براي ما مهم است اين است كه جريان صدور نفت ايران ادامه دارد و با مانعي برخورد نكرده و اگر در جايي كاهش يابد در مقابل مشتريان ديگري داريم و در مقابل ديگراني هستند كه خواستار افزايش خريد نفت از ايران هستند.عراقچي با ذكر اين مطلب كه ممكن است در برخي كشورها درصدهاي خريد نفت بالا و پايين شود، يادآور شد: اما در آن هدفي كه آمريكايي ها داشتند كه ايران را از منافع فروش نفت خود محروم كنند، ناكام بوده اند و ما توانستيم اين موضوع را مديريت كنيم.وي اضافه كرد: اينكه فروش نفت يك جا كم يا زياد شد مهم نيست. مهم اين است كه ما توانسته ايم روندهاي مربوطه را مديريت كنيم. ما درآمدهاي نفتي كشور را حفظ كرديم و چشم انداز هم بيانگر آن است كه در آينده نيز بر همين منوال خواهد بود و ما قراردادهايي كه حتي با خريداران نفت به صورت درازمدت امضا كرده ايم، اين چشم انداز را به ما مي دهد كه مسلماً آمريكايي ها در اين هدفشان ناكام خواهند ماند.عراقچي ادامه داد: در بحث تبادلات بانكي و مالي موفق شديم به شيوه هاي ابتكاري جديدي با هر كشور دست پيدا كنيم و شيوه هايي كه عنوان هم شده استفاده از ارزهاي محلي و تهاتر كالا در مقابل كالاست كه ميزان درصد همه اينها با حساب و كتاب و مذاكرات بين مقامات بانك هاي مركزي و مقامات تجاري دو كشور مشخص مي شود. ما شيوه هاي ابتكاري ديگري در تبادلات بانكي پيدا كرديم و موفق شديم درآمدهاي ارزي كشور را تا آنجايي كه لازم است به آن مسيرها منتقل كنيم.