خرید لباس ورزشی شورای مشورتی انرژی تشکیل می‌شود

وعده ها- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به تشکیل دو نهاد در حوزه داخلی و امور بین‌الملل گفت: شورای مشورتی انرژی به زودی در اتاق تهران راه‌اندازی می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل‌اسحاق در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال جاری گفت: پس از هر سختی، گشایشی خواهد آمد. امیدواریم در سال جدید اقتصاد کشور بر مسیر خیر و برکت قرار بگیرد.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به تشکیل دو نهاد در اتاق تهران افزود: نخبگان اقتصادی کشور در این دو نهاد هستند و به بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصادی می‌پردازند.وی تصریح کرد: همچنین شورای مشورتی اقتصاددانان در اتاق تهران راه‌اندازی شده است. ضمن اینکه نتایج جلسات این شورا در قالب گزارش‌های کارشناسی اتاق تهران خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده است.به گفته آل اسحاق، همچنین شورای مشورتی روابط بین‌الملل تشکیل شده است که این نهاد نیز با حضور کارشناسان خبره در حوزه اقتصاد بین‌الملل نقش بسزایی در تبیین راهکارها و استراتژی تجارت خارجی ایران داشته است.وی اظهار داشت: نتایج این شورا نیز به صورت گزارش‌های منظم خدمت مقام معظم رهبری ارسال و ایشان نیز با رهنمودهای خود این گزارش ها را برای دولت و سایر نهادها قانونی ارسال کرده اند.آل اسحاق در ادامه تصریح کرد که شورای مشورتی انرژی نیز به زودی تشکیل و از اوایل سال آینده کار خود را در اتاق تهران آغاز خواهد کرد.رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، فضای اقتصادی کشور را در شرایط ویژه توصیف کرد و گفت: در شرایط ویژه نیاز به همکاری و همدلی بیشتر میان تمام نهادهای دولتی و خصوصی داریم.آل اسحاق ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که در شرایط ویژه که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، اگر از سوی دشمنان کشور و نظام ، دری به روی فعالان اقتصادی بسته می شود، در داخل درهای بیشتری باز شود.وی تاکید کرد که در این شرایط تقبل برخی ریسک ها باید جزو برنامه‌های همه دستگاههای دولتی و نهادهای بخش خصوصی شود تا با گشایش‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ می شود، بخش خصوصی در ادامه فعالیت های اقتصادی مسیری هموار داشته باشد.