خرید لباس ورزشی سه فدراسيون ورزشي به انجمن تبديل شدند

احمد گواري با اعلام اين خبر افزود: در راستاي کوچک سازي، تجميع امکانات و سرويس دهي بيشتر و بهينه به ورزشکاران، مربيان و مخاطبان اين رشته ها و همچنين به منظور نظارت دقيق تر، پس از بررسي و جلسات متعدد کارشناسي، تصميم بر اين شد که از اين پس فعاليت فدراسيون هاي آمادگي جسماني و ايروبيک در قالب انجمن و زير نظر فدراسيون همگاني پيگيري شود، همچنين مقرر شد فدراسيون کونگ فو تحت نام انجمن هنرهاي رزمي ايراني و فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام در قالب انجمن، به عنوان زير مجموعه فدراسيون انجمن هاي ورزشي به فعاليت خود ادامه دهند.به گزارش پايگاه خبري ورزش و جوانان، گواري افزود: فعاليت هاي اين سه فدراسيون که به انجمن تبديل شده اند، به طور موقت و تا اطلاع ثانوي با تمام امکانات به فدراسيون همگاني و انجمن هاي ورزشي منتقل مي شود.وي همچنين اظهار كرد: مسئوليت انجمن هاي آمادگي جسماني و ايروبيک و هنرهاي رزمي ايراني و بدنسازي و پرورش اندام به ترتيب برعهده روسا و سرپرستان سابق اين سه فدراسيون يعني رباب شهريان، علي منتظري و محمدرضا کاظمي آشتياني خواهد بود.