خرید لباس ورزشی سطح جنگل‌ها کم شده است

رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: متخصصان محيط‌زيست ايران ‌براي توسعه كشور بايد به دنبال تدوين الگويي ايراني اسلامي باشند.به گزارش ایسنا، مهندس محمدجواد‌محمدي‌زاده در هفدهمين همايش ملي _ منطقه‌اي انجمن متخصصان محيط‌زيست ايران با عنوان «چالش‌ها و راهبردهاي زيست‌محيطي ايران و کشورهاي منطقه» که در واحد علوم و تحقيقات برگزار شد گفت: ايرانيان داراي سابقه طولاني در زمينه دوستداري طبيعت هستند. در بسياري از سنگ نوشته‌هاي قديم که قدمتي پيش از ميلاد مسيح دارد توجه ايرانيان به موضوع طبيعت به چشم ‌مي‌خورد.وي با بيان اين مطلب که افتخار ‌مي‌کنيم که ايرانيان براي نخستين بار گوسفند را اهلي کردند و مهمترين منطقه حفاظتي در جهان را شکل دادند‌ ادامه داد: نگاه ايرانيان باستان به طبيعت همواره با احترام همراه بوده، به عنوان نمونه وقتي درختي سربلند را ‌مي‌ديدند معتقد بودند که آدمي نيکو و شايسته مرده و روحش پس از مرگ در اين درخت تبلور يافته است.رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست با بيان اينکه در زماني که بسياري از مدعيان جهان در زندگي بدوي بودند ايرانيان بر قله تمدن ايستاده بودند اظهار داشت: نگاهي به هنر‌، ادب و فرهنگ ايراني در شعراي بزرگ، قصه‌ها و داستان‌ها همگي نمادهايي از گل و گياه و احترام به جاذبه‌هاي طبيعي است.محمدي‌زاده به تاريخ ايران پس از ظهور اسلام اشاره کرد و گفت: چه در حوزه معماري و چه در حوزه فرهنگي ايرانيان پس از اسلام نيز از فرهنگ غني برخوردار بوده‌اند و علاقه به طبيعت پس از ظهور اسلام اوج گرفت.وي با بيان اينکه پيامبر (ص) در جنگ‌ها توصيه ‌مي‌کرد که نبايد گياهي از بين برود تصريح کرد: حضرت محمد (ص) شکستن يک شاخه از درخت مساوي با شکستن بال يک فرشته ‌مي‌دانست. سوال اينجاست که با اين پيشينه غني، فرهنگ و تمدن و احترام به طبيعت و اين که ايران به لحاظ تنوع‌زيستي و ذخاير و ثروت‌ها در جهان کم نظير است چرا به چنين وضعي دچار شد؟سطح جنگل‌ها کم شده استمحمدي‌زاده گفت: سطح جنگل‌ها کم شده و پساب‌ها و فاضلاب‌هاي خانگي به اين وضع آشفته در آمده‌است؛ با وجود اينکه سطح علمي دانشگاه‌هاي ما رشد کرده اما وضعيتمان در محيط‌زيست خوب نيست.وي با طرح اين پرسش که چرا اين اتفاق گريبانگير ما شده است اظهار داشت: البته اين غفلت فقط مختص به کشور ما نيست و در کشورهاي همسايه نيز وضعيت از اين بد‌تر است‌.رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست ادامه داد: مشکل اين است که هم رفاه و آرامش را ‌مي‌خواهيم و هم در مقابل به تبعات بهره‌برداري بي‌رويه از نعمت‌هاي الهي که آسيب‌زاست توجه‌ نمي‌کنيم.محمدي‌زاده ادامه داد: مسلما آمريکا نمي‌تواند الگوي توسعه‌ مثبت براي کشور ما باشد زيرا با دارا بودن 5/5 درصد جمعيت دنيا 26 درصد انتشار گازهاي گلخانه‌اي را به خود اختصاص داده است.وي با بيان اينکه در منطقه‌اي هستيم که خداوند نعمت را به ما تمام کرده است خاطرنشان کرد: 60 درصد انرژي دنيا در اينجا ‌مي‌چرخد و اکثر تحولات اقتصادي در اين منطقه ريشه دارد. اين منطقه کانون و چهارراه تحولات اقتصادي منطقه و همه تحولات پيامبران نيز در همين منطقه اتفاق افتاده است.معاون رييس جمهور گفت: با وجود اين سابقه فرهنگي و تمدن عظيم، وضعيت کنوني کشور ما ناشي از چيره‌شدن فرهنگي در ايران است که در 200 سال اخير رخ داده است. در70 سال گذشته غربي‌ها با تفکرات استعماري سعي در عقب نگهداشتن ما و وابسته نگهداشتن سيستم ما به خود داشته‌اند. تکنولوژي‌هاي ورشکسته و از رده خارج شده‌اي از خودروسازي بر ما تحميل شد و به ما وعده دادند که هر ايراني ‌مي‌تواند يک پيکان داشته باشد در صورتي که تفکر آنان اين بود که ما را مصرف کننده کالا بار بياورند.رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: در اين دوران اشتغال تمام شد و همه به دنبال فعاليت‌هاي مصرفي بودند. اين بيماري تنها در حوزه صنعت رخ نداد بلکه در حوزه فرهنگ نيز آنان با ما همين گونه رفتار کردند و اين غفلت بزرگ موجب شد تا ما لباسي را بپوشيم که مبتني بر فرهنگ آنان است.وي با بيان اينکه تجاوز به محيط بدون توجه به آثار و تبعات آن، ره‌آورد تکنولوژي از مد افتاده و تفکرات منقضي شده غربي‌هاست اظهار داشت: فرهنگ توسعه در ايران بر آهنگ توسعه غربي و نه آن فرهنگي که غربي‌ها خود قبول داشته‌اند بلکه بر فرهنگ منسوق شده آنان مبتني شده است.رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: براي نمونه در حوزه فولاد و پالايشگاه‌ها تکنولوژي به ما دادند که10هزار PPM آلودگي داشت در صورتي که‌ همان تکنولوژي در اروپا35 PPM آلايندگي داشت. ‌تغييرات سريع اجتماعي سکونت‌گاه را کاملا دستخوش تغيير کرد و زندگي ما را با طبيعت مصنوعي از نو ساخت‌.معاون رئيس جمهوري افزود: افرادي که مولد بودند اکنون تبديل به مهاجراني شدند که تنها در فکر مصرف هستند.به گفته وي نبود توازن در توسعه در 70 سال اخير به شکل ويژه و در 200 سال گذشته به صورت عام آثار جدي تخريبي را بر فرهنگ‌، محيط زيست و اجتماع ما داشته است. ‌نکته مهم اين است که بارگذاري‌ها در 70 سال اخير به اندازه توان طبيعت نبوده و بار‌گذاري بر مولفه‌هاي حيات خارج از توانشان بوده است.محمدي‌زاده تصريح کرد: نمونه آن وضعيت کنوني درياچه اروميه است که توسعه بدون حساب کتاب کشاورزي موجب شده تا وضعيت درياچه به شکل کنوني بيفتد.رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: حال که خداوند نعمت را بر کشورمان تمام کرده است ما نيز بايد براي توسعه از آن‌چيزي بهره بريم که با فرهنگ ايراني و اسلامي ما منطبق باشد.وي خاطرنشان کرد: بايد خوبي‌هاي غربي‌ها را بگيريم و با توجه به ظرفيت‌هاي فرهنگيمان ساير اجزاي توسعه‌اي را براي حرکت کشورمان تدوين کنيم. بايد مدل‌هايي طراحي شود که با بحث‌هاي اقتصاد سبز و توسعه‌اي روز دنيا که مبتني بر فرهنگ ايراني و اسلامي خودماست، همگوني داشته باشد.به گفته محمدي‌زاده مسئوليت ما در چند سال اخير تبديل به «رفوگري» شده است، براي مثال اشکالات پالايشگاه تهران را که 46 سال است فعاليت ‌مي‌کند در دست اصلاح داريم.رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه ايران الگوي منطقه است اظهار داشت: ما بايد در مقياس بين‌المللي نيز حرفي براي گفتن داشته باشيم. بايد متمايز باشيم و با کمک هم الگويي ايراني و اسلامي را در حوزه محيط‌زيست تدوين کنيم، نقشه‌ها و استراتژي‌ها را طوري طراحي کنيم که ظرفيت‌هاي محيطي‌مان در نظر گرفته شود.سد بايد جايي ساخته شود که زمين طاقت داشته باشدبراي غلبه بر بحران‌گردوغبار بايد تعامل بين‌المللي‌مان را با کشورهاي همسايه بيشتر کنيمطبق اعلام روابط‌عمومي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: سد خوب است اما بايد جايي ساخته شود که زمين طاقت داشته باشد. براي غلبه بر بحران‌هاي منطقه‌اي زيست محيطي مانند گردوغبار بايد تعامل بين‌المللي‌مان را با کشورهاي همسايه بيشتر کنيم.به گفته محمدي‌زاده براي مقابله با گردوغبار بايد به دنبال راهکارهاي بيولوژيک باشيم گرچه مالچ‌پاشي ‌مي‌تواند راهي براي رفع معضل گردوغبار باشد اما مالچ نيز خود آلاينده است. دنيا منتظر پاسخ ما براي اتخاذ تکنولوژي است که با استفاده از آن براي معضل گردوغبار چاره‌اي بينديشم.وي در پايان از جامعه متخصصان محيط‌زيست کشورخواست تا براي تدوين برنامه براي الگوي توسعه ايراني اسلامي، سازمان حفاظت محيط زيست را ياري رساند.