خرید لباس ورزشی سرانجام در سوریه، حرف آخر مخالفان زده شد

 در صحنه سیاسی سوریه، سرانجام حرف آخری را که مخالفان باید می‌زدند، زدند و به همه اعلام کردند که یکی از اهداف مبارزه آنان با بشار اسد ، برقراری دوستی با رژیم صهیونیستی است. به گزارش «»، «اسحاق هرزوک» از مقامات اسرائیلی که پست‌های مختلفی در وزارت خارجه و دفاع این کشور را بر عهده داشته است، به رسانه‌ها اعلام کرده در دیداری که بین وی و مخالفان حکومت سوریه انجام شده است، آنان به وی قول داده‌اند که پس از سقوط اسد با اسرائیل رابطه دوستانه‌ای برقرار کنند.در همین باره، «یدیعوت آحارنوت» نوشته است که هرزوک منابع خبری خود را اعلام نکرده، با وجود این، تصریح کرده که با سران مخالفان سوریه گفت‌وگو کرده است.«ایوب کارا»، معاون نخست وزیر اسرائیل هم که با مخالفان بشار اسد در تماس همیشگی است، چنین گفته‌ای را مطرح کرده که مخالفان بشار، خواهان دوستی با اسرائیل هستند.هرچند این آشکار شدن هدف مخالفان بشار اسد، دلیلی بر نادیده گرفتن مشکلات  در حکومت سوریه نیست، بیش از پیش مشخص می‌کند وارد کردن سوریه در دایره بهار عربی آن هم در شرایطی که بشار اسد طرفداران بی‌شماری در این کشور دارد، حاکی از  این است که این دمکراسی خواهی نیست که در سوریه هدف است، بلکه ضربه زدن به خط مقاومت ضد اسرائیلی و همچنین در اختیار گرفتن سوریه به عنوان یک منطقه استراتژیک است که رابطه خط مقاومت در لبنان و سرزمین اشغالی فلسطین با کشور‌های حامی و حمایت کننده آنان است؛ تردیدی نبود که این خط و ربط‌ها مدت زیادی پنهان نخواهد ماند.