خرید لباس ورزشی دستور جديد برای ورود و خروج طلاي مسافر

خراسان نوشت:گفته مي شود بر اساس دستور جديدي که اخيرا به نهادهاي مستقر در مبادي خروجي کشور ابلاغ شده، مسافراني که از ايران عازم کشورهاي ديگر هستند حداکثر مي توانند تا ميزان 150 گرم انواع مصنوعات طلا با خود به همراه داشته باشند.همچنين بر اساس اين بخشنامه، مسافراني که قصد ورود به کشورمان را دارند حداکثر مي توانند يک گردنبند و دستبند، يک جفت گوشواره، يک انگشتر و 6 النگو داشته باشند و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلي از بانک مرکزي است.