خرید لباس ورزشی بيمه زنان خانوار؛ نوشته مي‌شود، خوانده نمي‌شود!

زن در قبال انجام كار در خانه مي‌تواند اجرت المثل دريافت کند و بر اين اساس است كه بيمه كردن زنان خانه‌دار اهميتي پيدا مي‌كند، چرا که اين زنان در خارج از خانه اشتغال ندارند اما در داخل خانه فعاليت مي‌کنند و نيازمند حمايت بيشتر به ويژه براي دوران کهنسالي خود هستندتهران امروز : سال 81 قانون بيمه زنان خانه دار در مجلس تصوب شد. بر اين اساس سازمان بهزيستي موظف شد تا سالانه يك ميليون زن خانه دار را با پرداخت ماهيانه 10 هزار تومان بيمه كند تا اين زنان پس از 20 سال بتوانند از مزاياي بيمه برخوردار شوند. اگر چه براي سال نخست اعتبار 2 ميليارد ريالي به اين موضوع اختصاص داده شد و قرار شد تا اين بودجه در سال‌هاي آينده افزايش پيدا كند اما اين سازمان در طول 3 سال تنها توانست 30 هزار نفر را بيمه كند.پس از گذشت مدتي اجراي اين طرح به وزارت رفاه وقت محول شد اما اين وزارتخانه نيز اعلام كرد كه بيمه زنان خانه دار كار آساني نيست و اين طرح نيز هيچ گاه عملياتي نشد. دكتر هدي طالب لو، كارشناس مسائل زنان در گفت‌وگو با تهران امروز گفت: يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي زنان خانه دار بيمه شدن و استفاده از مزاياي اين بيمه در زمان از كارافتادگي است اما به رغم تصويب اين موضوع در نزديك به يك دهه گذشته بحث بيمه زنان خانه دار هنوز عملياتي نشده است.اين استاد دانشگاه با بيان اين نكته كه بعضي از سياست‌هاي بيمه‌اي كه بايد در كشور اجرايي شود، مي‌بايست در بودجه عمومي كشور پيش‌بيني شود، افزود:‌ بيمه زنان خانه دار اگر چه مصوبه سابقه داري است اما قانونگذار در زمان تصويب اين قانون به اين نكته توجه نكرده كه زنان خانه دار درآمدي ندارند كه بتوانند حق بيمه را بپردازند. اين درحالي است كه بايد كار كردن درخانه به عنوان حرفه براي زنان خانه دار در نظر گرفته شود.وي تاكيد كرد: اگر چه در مجلس هفتم پيشنهاد داده شد كه بخشي از حقوق آقايان و مبلغي كه به عنوان حق اولاد به مردان پرداخته مي‌شود به زنان پرداخت شود اما به دليل بار مالي كه اين پيشنهاد داشت، دولت اين موضوع را قبول نكرد. به عقيده اين استاد دانشگاه، علت معطل ماندن قانون كلي بودن آن است چرا كه بيمه كردن 18 ميليون زن خانه دار به يكباره مشكل زاست اما بايد اين زنان تقسيم‌بندي شوند و بيمه كردن آنها به تدريج در قالب بودجه بيايد. بهترين راه حل نيز اين است كه خانم‌هايي كه سرپرست خانوار يا بد سرپرست و زير بار فشار زندگي هستند در مرحله اول بيمه شوند و به اين ترتيب بقيه زنان خانه دارد با اولويت‌بندي تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.وي با بيان اين نكته كه در اسلام کار خانه جزو وظايف زن نيست، گفت: زن در قبال انجام كار در خانه مي‌تواند اجرت المثل دريافت کند و بر اين اساس است كه بيمه كردن زنان خانه‌دار اهميتي پيدا مي‌كند، چرا که اين زنان در خارج از خانه اشتغال ندارند اما در داخل خانه فعاليت مي‌کنند و نيازمند حمايت بيشتر به ويژه براي دوران کهنسالي خود هستند.طالب‌لو افزود: زنان خانه‌دار جزو جمعيت فعال جامعه هستند و مشکلات آنها بايد حل شود.نوعروسان اول بيمه مي‌شوندمريم مجتهدزاده رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري نيز معتقد است: زنان خانه‌دار ۱۸ ميليون نفر از جمعيت کشور را شامل مي‌شوند که کمتر مورد توجه برنامه‌ريزان حوزه زنان بوده‌اند. وي مي‌گويد: اين طرح تمام زنان خانه‌دار را شامل نمي‌شود و براي تحت پوشش قرار گرفتن آنها شرايطي وجود دارد که با تأمين منابع مالي و تصويب اين طرح اعلام مي‌شود.مجتهد زاده از طرحي سخن مي‌گويد كه بر اساس آن مردان از زمان عقد ازدواج ملزم مي‌شوند که حق بيمه زنان‌شان را به صندوق بيمه‌گر پرداخت نمايند، به اين ترتيب تمام نوعروسان بيمه مي‌شوند و پس از آن مي‌توان براي بيمه گروه‌هاي ديگر زنان نيز راه حلي پيدا کرد. وي در توضيح اين طرح مي‌گويد: از ميان 800 تا 900 هزار ازدواجي که در طول سال داريم افرادي را که تحت پوشش هيچ بيمه‌‌اي قرار ندارند تحت پوشش بيمه زنان خانه‌‌دار قرار مي‌دهيم. به اين ترتيب راحت‌ترين راه براي بيمه زنان خانه‌دار پيشنهاد شده‌است.اما نکته اينجاست حق بيمه کارفرما را چه کسي بايد پرداخت کند اگر شوهر قرار است اين کار را انجام دهد و از جيب خانواده پرداخت شود در اين صورت پرداخت حق بيمه از جيب زن و مرد فرقي با يکديگر ندارد و اين نوع بيمه فقط در خانواده‌ها باعث اختلاف مي‌شود.