خرید لباس ورزشی بازدید معاون دبیر کل سازمان ملل از شهر جدید پرند