خرید لباس ورزشی ایرجی ندیمی در لیست صدای ملت نیست

سخنگوی صدای ملت در مصاحبه‌ای با خبرنگار «»، توضیحی مهم را درباره لیست شهرستان‌های صدای ملت ارایه داد.به گزارش «»، حمید رضا کاتوزیان گفت: در هنگام فرستادن لیست شهرستان‌های صدای ملت برای رسانه‌های شیطنت شده و نام ایرج ندیمی به عنوان کاندیدای صدای ملت در حوزه انتخابیه لاهیجان در لیست درج شده است، که در واقع این گونه نیست و آقای ایرج ندیمی در لیست کاندیداهای صدای ملت نیست.وی همچنین از همه رسانه‌ها خواسته است، نام ایرج ندیمی را از لیست کاندیداهای صدای ملت حذف کنند و ارتباطی بین وی و صدای ملت نیست.