خرید لباس ورزشی استراتژی بدر و خیبر

استراتژی «بدر و خیبر»، اولویت کمیسیون امنیت ملی مجلس نهمجمهوری
اسلامی هم اکنون در مقطع مهمی از تاریخ خود قرار دارد. به تعبیر رهبر معظم
انقلاب، هم اکنون در یک پیچ تاریخی قرار داریم. «بیداری اسلامی» را باید
یکی از نشانه های حساسیت تاریخی حال حاضرقلمداد کرد. مدت هاست که تحلیل
گران غربی از رقابت ایران و آمریکا بر سر تعیین سرنوشت راهبردی ترین منطقة
جهان یعنی خاورمیانه سخن می رانند. بسیاری از این تحلیل گران، چند سالی است
که از موقعیت برتر جمهوری اسلامی سخن می گویند. شکست آمریکا در
عراق، زمین گیر شدن در افغانستان، شکست مفتضح اسرائیل در جنگ 33 روزه با
حزب الله لبنان و 22 روزة غزه و در نهایت موج بیداری اسلامی نشان از سنگین
شدن وزن ایران و کاهش قدرت آمریکا در منطقه دارد. در واقع جبهة مقاومت در
برابر جبهة اسرائیل تقویت شده است. همچنین قدرت های بزرگ غربی از جمله
آمریکا، مدتی است که از بحران های متعدد اقتصادی رنج می برند. در
چنین شرایطی آمریکا جهت تغییر توازن قدرت در منطقه و تضعیف جبهة مردمی
مقاومت، توجه اصلی خود را به تضعیف و حتی براندازی جمهوری اسلامی معطوف
ساخته است. تلاش برای براندازی حکومت «بشار اسد» نیز در راستای تضعیف
مقاومت و در نهایت فشار بر ایران ارزیابی می شود. آمریکا در چند سال اخیر
به فلج کردن ایران، از طریق اِعمال تحریم های اقتصادی سنگین، امید بسیاری
داشته است. تا کنون ایران نه تنها تحریم ها را دور زده است، بلکه با اجرای
استراتژی «بدر و خیبر» یعنی دفاع فعال و گرفتن موضع تهاجمی در قبال توطئه
های آمریکا، به اقتصاد تحریم کنندگان ضربه وارد کرده و خواهد کرد. در
استراتژی «بدر و خیبر»، دور زدن ماهرانة تحریم ها حمایت می شود، اما
استراتژی «ضربة متقابل» در دستور کار اصلی قرار خواهد گرفت. در صدر اسلام،
هنگامی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به مدینه هجرت فرمودند،
مشرکین اموال به جای ماندة مسلمین در مکه را مصادره کردند و از محل عواید
تجارت خارجی اقدامات نظامی تجاوزطلبانه ای را ضد دولت مدینه پیش گرفتند. در
این هنگام، پیامبر در اقدامی متقابل، امنیت کاروان های تجاری کفار را از
میان بردند و این مسیر به شکست مفتضحانة جبهة شرک در جنگ بدر منجر شد.ما
هم اکنون در پی شناسایی ابزاری هستیم که بتوانیم در برابر تهدیدات دشمن به
ضربة متقابل دست بزنیم و حتی استراتژي «اقدام پیشدستانة» اقتصادی را نیز
در برابر توطئه های دشمن به شکلی موثر به کار بریم. قطع صادرات نفت ایران
به کل اروپا، می تواند اقدامی موثر و پیشدستانه باشد به شرطی که ضمن بکار
بردن تدابیر لازم، نظام از این ابزار به موقع استفاده کند. ایران ابزارهای
مهمی در جهت ضربه زدن به منافع غرب در دست دارد که برخی از آن ها عبارتند
از:1)منابع عظیم نفت و گاز ایران که به گفتة سازمان اطلاعات و امنیت کانادا ایران را به یک ابرقدرت انرژی در جهان تبدیل کرده است2)موقعیت
ژئوپلیتیک ایران بخصوص اشراف بر تنگه هرمز و دسترسی به خلیح فارس و دریای
خزر و موقعیت حساس ایران به عنوان چهارراه ارتباطی شرق به غرب و شمال به
جنوب3)قدرت نرم ایران در ابعاد منطقه ای و فرامنطقه ای(جهان اسلام، آمریکای جنوبی و…)4)    بازار بزرگ 70 میلیونی ایرانوقتی
ایران پیشدستانه، صادرات خود به دو کشور فرانسه و انگلیس را متوقف کرد،
این اروپا و آمریکا بودند که ضرر کردند و مجبور شدند تا هربشکه نفت را حدود
124 دلار خریداری کنند. همچنین تهدید ایران به بستن تنگة هرمز،  علاوه بر
افزایش قیمت نفت، سران کشورهای غربی را هراسان ساخت. مسلم است که با تدبیر و
قاطعیت می توان توطئه های دشمنان را خنثی کرد. امروز کشورهای غربی می
دانند که باید هزينة سنگین تهدیدات خود علیه ایران را پرداخت کنند. به
عنوان نمونه، قطع واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، یکی از راهکارهای محروم
کردن غربی ها از بازار بزرگ و پرسود ایران و ضربه ای بر اقتصاد لرزان این
کشورهاست. به عبارت دیگر محروم ساختن غرب از بازار مهم ایران و در گام های
بعدی بازارهای منطقه (به شکل داوطلبانه و مردمی) اقتصاد در معرضِ خطرِ این
کشورها را مورد تهدید قرار می دهد.حذف دلار به عنوان ارز واسط و
مبادله با ارزهای سایر کشورها، نیز ضربه ای به دلار به عنوان پول ملی
آمریکاست که علاوه بر نقش مهم در دور زدن تحریم ها، در صورت اقبال کشورهای
مختلف، در درازمدت به اقتصاد آمریکا خلل وارد می کند.تکمیل راه آهن
های شمال به جنوب و شرق به غرب با هدف تبدیل ایران به یکی از شاهراه های
ترانزیتی جهان، سبب خواهد شد که روسیه و تقریبا تمامی کشورهای آسیای میانه و
قفقاز از طریق ایران به آب های جهانی دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب عملا
تحریم کشوری که به شاهراه ترانزیتی شمال-جنوب تبدیل شده است بی معنا می
شود.آن گونه که سوزان مالونی تحلیل گر مسائل ایران گفته است، ایران
همه گونه بحرانی اعم از سیل و زلزله و و تحریم و جنگ سخت و جنگ نرم و
کودتا و… را تجربه کرده و از همة آن ها سربلند بیرون آمده و عملا در
برابر همه این مشکلات مقاوم شده است. به نظر می رسد که این مسئله به سبب
ایمان مردم ایران و حمایت از مقام ولایت و صبر و استقامت ایشان حاصل آمده
است. در این فراز حساس تاریخی حضور و انتخاب آن ها می تواند نقشی سرنوشت
ساز و تاریخی ایفا کند.    *عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی