خرید لباس ورزشی از داروي ضد ايدز چه خبر؟

پنج سال پيش بود که کامران باقري لنکراني ، وزير وقت بهداشت و درمان ، “خبر خوش”ي داد که دنيا را متحير ساخت: داروي ضد ايدز توسط متخصصان ايراني کشف شد. به گزارش عصرايران، اين خبر به سرعت در سراسر جهان منتشر و تيتر بسياري از روزنامه ها، خبرگزاري ها و تلويزيون هاي دنيا شد. بدين سان بود که در دل ميليون ها بيمار مبتلا به ايدز و خانواده هاي نگران آنها در سراسر جهان بارقه هاي اميد ايجاد شد و همه نگاه ها به سمت ايران چرخيد: آيا واقعا بيماري قرن – حتي تاريخ – به پايان راه رسيده و آيا اين افتخار نصيب ايرانيان شده است؟! در آن زمان جنجال تبليغي زيادي در اين عرصه به راه انداختند و جشن ها و همايش ها و کنفرانس هاي متعددي برگزار کردند و وزير بهداشت وقت با داروي جديد – که “ايمود”ش ناميده بودند – چهره خبرساز اول ايران شد، اما بعد از ايامي چند ، همه چيز فروکش کرد و در ميانه رويدادهاي بعدي و “خبر خوش” هاي بعدي – که در دوران “مد” بود به فراموشي رفت. جهانيان هم زود دريافتند که آنچه به عنوان داروي ضد ايدز معرفي شده، “طاعون قرن” را درمان نمي کند. واقعيت اين بود که در دنيا داروهايي براي بهبود زندگي و افزايش اميد به طول عمر بيماران ايدزي وجود دارد و “ايمود” هم يکي از همين داروها بود! بدين سان، اميدهاي واهي ايجاد شده، از بين رفتند و بعد از آن جنجال کذايي، ماجرا با مخدوش شدن چهره ايران به پايان رسيد.