خرید لباس ورزشی مصطفی رحماندوست: من برادرم نیستم…

مصطفی رحماندوست در خبرآنلاین نوشت:در سال‌های گذشته بسیار پیش آمده که گناهان من را به اسم برادرم نوشته‌اند و نیکی‌هایش را به حساب من گذاشته‌اند.برادرم – مجتبي رحماندوست – جانباز صادقي است كه در جبهه‌هاي سياست فعاليت‌هاي زيادي دارد و من، شاعر و نويسنده‌اي كه معتقد است قطار سياست خالي است… و بر اين باورم كه در نهايت هنرمندان هستند كه هدايت جوامع را بر عهده دارند و نه سياست‌مداران اگرچه به ظاهر و البته كوتاه‌مدت قدرت به دستشان باشد.مردم ساعت دلشان را با هنر و معنويت تنظيم مي‌كنند.اين روزها بزرگ‌ترها هم به من سلام مي‌كنند و شگفتي دارد كه پيش از اين فقط بچه‌ها سلامم مي‌دادند و همه از سر اشتباهي كه: عمو مصطفي هم كانديد شده؟نه! من وقت رفتن به مجلس را ندارم چرا كه لبخند يك كودك ايراني كه با شعرم به نشاط آمده را با هيچ چيز عوض نمي‌كنم…به همين دليل مي‌گويم كه من برادرم مجتبي نيستم…