خرید لباس ورزشی مشعل بازی های پارالمپیك لندن رونمایی شد

این مشعل ظاهری آیینه ای دارد تا در آخرین مرحله مسیر خود كه در شب برگزار می شود، بدرخشد.به گزارش ایرنا، مشعل پارالمپیك روشنایی زیادی دارد و بسیار سبك خواهد بود تا حملش راحت باشد.این مشعل قرار است روز 24 اوت در لندن روشن شود و 24 ساعت پیش از شروع بازی ها سفر خود به سوی محل برگزاری مراسم افتتاحیه را آغاز كند.580 نفر در قالب تیم های پنج نفره مسوولیت حمل این مشعل به سوی ورزشگاه المپیك را بر عهده خواهند داشت.گفته می شود مسوولان برگزاری پارالمپیك قصد دارند مشعل بازی ها را به شیوه ای متفاوت روشن كنند و در حال حاضر مشغول بررسی راه های مختلف برای این كار هستند.