خرید لباس ورزشی مرد هندی به بيماری «حبابی» مبتلاست

يك مرد هندي به بيماري نادري مبتلاست كه تمام سطح بدنش را غده‌هاي كوچك و بزرگي پوشانده است.به گزارش ايسنا، اين مرد 62 ساله كه به اختلال توموري مبتلاست، از سن 14 سالگي اولين نشانه‌هاي رشد اين غدد را بر بدنش مشاهده كرده است.«اومار» كه ساكن «حيدرآباد» هند است،‌ گفت: تا سن 14 سالگي هيچ نشانه‌اي از اين بيماري در بدنم وجود نداشت و كاملا سالم بودم.پزشكان معتقدند بيماري او مي تواند ارثي باشد چرا كه مادر «اومار» نيز بر روي دستانش چند غده وجود داشت اما به اين شدت نبود.اين مرد كه به «مردحبابي» معروف است، ‌گفت: مردم با ديدن چهره من، مثل يك حيوان كثيف با من رفتار كرده و تصور مي كنند تمام محيط و وسايل را آلوده مي كنم ، اما بيماري من آسيبي به كسي نمي‌رساند.به گزارش روزنامه ديلي ميل،‌ «اومار» به پزشكان متعددي مراجعه كرده اما درماني براي بيماري او وجود ندارد و او مجبور است با اين بيماري عجيب و غير قابل تحمل زندگي‌اش را بگذراند و رفتارهاي تحقيرآميز مردم را تحمل كند.