خرید لباس ورزشی كاهش 3 هزار نفری كشته‌های تصادفات

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به آمادگي ايران براي انتقال تجربيات كاهش كشته‌هاي حوادث رانندگي به ساير كشورها گفت: پليس ايران آمادگي دارد تا در صورت تمايل، تجربيات خود در امر پيشگيري و جلوگيري از سوانح و حوادث رانندگي را به ساير كشورها انتقال دهد.به گزارش ايسنا، سردار اسكندر مومني روز چهارشنبه در ديدار با خانم جي‌هان‌تاويلا نماينده سازمان بهداشت جهاني در ايران با اشاره به كاهش 20 درصدي تصادفات در 10 ماهه امسال گفت: در سال 85 تعداد 27 هزار نفر در تصادفات رانندگي كشته شدند؛ اين در حاليست كه در سال 90 تعداد خودروها دو برابر و حجم سفرها افزايش چشمگيري داشته است اما آمار كشته‌ها از اين تعداد به 20 هزار نفر رسيده است.رييس پليس راهور ناجا با اشاره به وسعت ايران و تعداد قابل توجه انجام سفرهاي زميني در آن ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال جاري شمار كشته‌ها و زخمي‌هاي حوادث رانندگي در كشور  از 20هزار نفر تجاوز نكند.كاهش 2/14 درصدي آمار كشته‌هاي حوادث رانندگيمومني با اشاره به كاهش 2/14 درصدي حوادث رانندگي در 10 ماهه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان كرد: مباني ديني تاثير زيادي در حفظ و سلامت جان انسان‌ها و پيشگيري از تصادفات دارد چرا كه در دستورات ديني ما آمده است كه نجات جان يك انسان برابر است با نجات جان يك جامعه.رييس پليس راهور ناجا كاهش آمار تصادفات را نتيجه اجراي درست قانون و بازنگري در آن پس از 40 سال، انجام اقدامات فرهنگي و آموزشي و استفاده از سيستم‌هاي هوشمند در فناوري‌هاي نوين دانست و گفت: آمادگي داريم تا تجربيات خودمان را به ويژه در بخش اقدامات فرهنگي به كشورهاي جهان منتقل كنيم.همه مسوولان موظفند سوانح و حوادث را به حداقل برسانندوي همچنين در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه همه مسوولان كشور موظفند كه ايمني در آمد و شد را افزايش دهند، تصريح كرد: آنان بايد سوانح و حوادث را به حداقل برسانند.به گفته مومني رسانه‌ها و اصحاب رسانه نقش قابل توجهي را درجهت فرهنگسازي و كاهش آمار سوانح و حوادث ترافيكي به دوش داشته‌اند.كاهش سه هزار نفري كشته شدگان در سال جاريمومني با اشاره به كاهش سه هزار نفري تعداد كشته‌شدگان در سوانح جاده‌اي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خاطرنشان كرد: طي 10 ماهه امسال يك ميليون و 460 هزار خودرو جديد و نيز 800 هزار موتورسيكلت وارد چرخه حمل و نقل شده‌اند كه در كنار اين تعداد يك ميليون و 670 هزار نفر به تازگي گواهينامه خود را دريافت كرده‌اند.به گفته مومني در سال جاري 17هزارنفر نيز كمتر مجروح شده‌اند.وي با بيان اينكه در قانون جديد حق و تكليف توامان درنظر گرفته شده است اظهار اميدواري كرد كه بتوان با اين شرايط حوادث رانندگي را به حداقل و ايمني و انضباط را به حداكثر رساند.در تصويب قانون جديد از تجربيات ساير كشورها استفاده شدمومني با بيان اينكه در تصويب قانون جديد راهنمايي و رانندگي از تجربيات موفق ساير كشورها نيز استفاده شده است گفت: كشورهايي هستند كه طي يك يا دو دهه توانسته‌اند آمار سوانح و حوادث رانندگي را كاهش دهند كه ما ضمن استفاده از تجربيات اين كشورها آمادگي داريم تا تجربيات خود را نيز به كشورهايي كه مايل هستند منتقل كنيم.رييس پليس راهور ناجا در پايان اين نشست از تمامي دستگاه‌ها كه در زمينه كاهش حوادث و سوانح ترافيكي پليس را ياري كرده بودند قدرداني كرد.