خرید لباس ورزشی غیبت بهتاش فریبا در تمرین صبح استقلال

تمرین صبح امروز استقلال از ساعت ۱۰ در سالن وزنه ورزشگاه دستگردی برگزار شد. مدت تمرین یک ساعت بود. در این جلسه تمرینی بازیکنان فقط به وزنه زدن پرداختند.به گزارش فارس، بهتاش فریبا مربی آبی پوشان به دلیل رسیدگی به امور شخصی‌اش در تمرین امروز غایب بود.آبی پوشان عصر امروز هم تمرین دارند.