خرید لباس ورزشی شايد گزينه وزارت راي نمي آورد!

خبر پخش نشدن برنامه 90 دوشنبه كه صبح همين روز منتشر شد شوك بزرگي به بدنه فوتبال بود؛  چرا كه اين برنامه در واقع مهمترين برنامه سال سازندگانش بود و مي توانست تاثير مثبتي بر آينده فوتبال كشورمان بگذارد و نظر سنجي احتمالي‌اش كه مربوط به راي دادن مردم به يكي از كانديداهاي اصلي انتخابات بود حتي مي توانست نهايتا نظر خرد جمعي و مردمي را به انتخابات ديكته كند.3 هفته قبل در نظر سنجي برنامه 90 كسي راي آورد كه استقلال كاري داشته باشد و حتي صعود به جام‌جهاني هم بسيار كمتر از اين گزينه راي آورد به همين دليل حذف برنامه 90 اين شائبه را ايجاد كرد كه ممكن است پس از استماع برنامه ها و مناظره 3 كانديداي مورد نظر مردم به گزينه اي راي بدهند كه استقلال داشته باشد و زير بار دخالت نرود! و شايد آن گزينه؛ گزينه اي به غير از گزينه مد نظر وزارت ورزش بود! كه در اينصورت 74 عضو مجمع فوتبال ممكن بود متاثر از آراء نظر سنجي به گزينه اي راي دهند كه مستقل تر برنامه هايش را اعلام مي كرد! در واقع اينها همه شائبه است اما مساله اصلي اين است كه اين شائبه پس از حذف برنامه 90 بيشتر به احتمال دخالت مستقيم وزارت ورزش و اثر گذاري اش روي انتخابات منجر شد چرا كه طبق معمول به جاي يافتن پاسخ ،صورت مساله پاك شد!برخي مي گويند قريب كانديداي مورد نظر وزارت ورزش است؛برخي هم خلاف اين را مي گويند و ادعا دارند كه اين همه نمايشي است براي تحريك مجمع جهت راي دادن به كفاشيان يا عزيز محمدي!با اين استناد كه هنوز كانديداي وزارت معرفي نشده و در تمامي اخبار و مصاحبه ها كانديداتوري قريب يا كفاشيان طبق نظر وزرات تكذيب شده، پس به كدامين دليل برنامه 90 – مهمترين برنامه سال 90- از كنداكتور برنامه هاي صدا و سيما حذف مي شود؟به فرض كه قريب ،كفاشيان يا عزيز محمدي هر كدام از نظر مردم تاييديه بيشتري مي گرفتند در آن صورت چه اشكالي داشت آنچه را كه مردم تاييد كرده اند مجمع به همان فرد راي دهد؟ آيا به غير از اين بود كه در آنصورت رئيس مردمي تر و  با پشتوانه بزرگتري بر صندلي رياست تكيه مي زد؟برخي حركات انصافا زشت است و بازتاب بسيار بسيار بسيار بدي در جامعه از خود بر جاي مي گذارد. در واقع حتي اگر برنامه 90 طبق ادعاي مسئولان به دليل ديگري هم حذف شده باشد نشان از نشناختن سمت و سوي جامعه و اشتباهات رسانه اي بزرگ دارد كه به دليل عدم شناخت به وجود مي آيد!به واقع بايد گفت حذف برنامه 90 به دليل ديگري به غير از شائبه نگران كننده بازتاب مردمي عذر بدتر از گناه هم هست چرا كه در صورت حذف 90 به هر دليل ديگري مردم همين فكري را مي كنند كه امروز  ما نوشته‌ايم  و اين سبب بي اعتمادي آنها به صدا و سيما و به نوعي آن را بي احترامي  به عقيده و راي خود  مي‌شمارند كه اين دومي از اولي هم بدتر است چرا كه شايعه شده بود سوال برنامه دوشنبه شب 90 راي گيري مردمي در مورد انتخاب رئيس است!ترس از مواجهه با سيل نظرات مردمي در واقع يك اتفاق بد است و حذف آن برنامه بدتر!به راستي چه اشكالي دارد كه مردم نظرشان را بگويند؟ و آيا گزينه وزارت اينقدر ضعيف و غير مردمي است كه ممكن است راي نياورد؟اينها همه سوالهاي بي جوابي است كه بايد به آنها پاسخ داد.