خرید لباس ورزشی سلطانيه: بازديد از پارچين را رد نمي‌كنيم

سلطانيه با اشاره به اين كه ايران و آژانس از پیش موافقت كرده بودند كه پس از تکميل متن مورد نظر دو طرف با بازرسي از سايت پارچين و دیگر فعاليت‌هايي که در ادعاها بيان شده بود، موافقت شود، گفت: پيش از دور دوم مذاكرات، به مديرکل آژانس پيشنهاد کرديم که همچنين از تأسيساتي که وي در گزارشش مدعي شده در آن آزمايش مواد منفجره قوي صورت گرفته است، بازديد کنند، اما تيم اعزامي آژانس، بدون بازديد از اين محل به وين بازگشت.به گزارش ايسنا، علي‌اصغر سلطانيه اظهار كرد: اين گزارش مطلب جديدي نسبت به اطلاعات از پیش ارائه شده توسط ايران ندارد.وي همکاري درخواست‌ شده از ايران در گزارش اخير آژانس مبني بر اجراي پروتکل الحاقي يا تعليق غني‌سازي را فاقد وجاهت قانوني دانست.نماينده دایم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه داد: همه فعاليت‌هاي هسته‌‌اي ايران از جمله غني‌سازي اورانيوم از گزارش اول آژانس تاکنون تحت نظارت کامل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بوده است.وي گفت: ده بند از گزارش اخير آژانس، به روشني حاکي از اين است که نتايج بازرسي‌ها از تأسيسات اتمي ايران با آنچه ايران مدعي آن‌ است، همخواني دارد.سلطانيه گفت: تنها موارد جديد اين گزارش، دو دور مذاکرات ـ که در تهران برگزار شد ـ است.مدير‌کل آژانس در اين گزارش از گفت‌وگوهای بسيار جدي و فشرده با ايران خبر داده است.نماينده دایم ايران در آژانس اظهار كرد: واکنش اين گزارش نسبت به دسترسي به تأسيسات نظامي پارچين درست نيست. در اين‌ باره بايد بگويم که اين افراد، بازرسان آژانس نبوده و از مقامات ارشد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ـ که در بخش‌هاي حقوقي، فني و سياسي فعاليت دارند ـ به شمار می‌رفتند؛ اين هيأت براي مذاکره درباره ماهيت برنامه اتمي ايران و چهارچوب فعاليت‌هاي آينده ايران به تهران سفر کرده بود.سلطانيه درباره اين ادعا كه فعاليت‌هاي هسته‌‌اي ايران ابعاد نظامي دارد، تصريح كرد: بايد بگويم که الزامات و اهداف دو دور مذاکرات در تهران به معناي بازرسي از تأسيسات يا محل‌هاي مخصوص نبود. قرار اين‌گونه بود که مذاکرات درباره چهارچوب ماهيت فعاليت‌هاي ايران و چگونگي پيشرفت و ادامه اين فعاليت‌ها در آينده برگزار شود. از آنجايي‌که مذاکرات در‌ اين‌باره پايان نيافت، بنابراين دسترسي به مکان‌هايي که در بحث ماهيت هستند نيز به پس از پایان اين بحث‌ها موکول شد.نماينده دایم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه داد: درخواست بازرسي از تأسيسات پارچين در آخرين پيش‌نويس دو دور مذاکرات گنجانده شده بود. ما درباره مرکز پارچين و دیگر فعاليت‌هايي که در ادعاها بيان شده بود، به طور اصولي از پیش موافقت کرده بوديم که پس از تکميل متن مورد نظر با بازرسي از سايت پارچين موافقت خواهيم کرد.نماينده دایم ايران در آژانس كه در سال 2005 هيأت بازرسان آژانس را براي بازديد از پارچين همراهي كرد، تأكيد نمود: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بايد تضمين دهد که تجارب تلخ گذشته را براي ما تکرار نکرده و هر روز تقاضاي بازديد از يك تأسيسات ايران را نخواهند داشت.سلطانيه افزود: آژانس بايد يک الگوي منسجم و چهارچوب مشخصي درباره آنچه دقيقا به دنبال آن هستند، ارائه کنند.وي گفت: بازرسان بايد اسناد مورد ادعا را ارایه داده و دقيقا موارد درخواستي‌شان را مشخص كنند.سلطانيه با اشاره به بازديد بازرسان آژانس در 2005 اظهار كرد: ما به بازرسان اعلام کرديم شما مي‌توانيد هر بخش از اين تأسيسات را انتخاب کرده و از آن بازديد کنيد و آن‌ها نيز چنين کردند. محمد البرادعي، مديرکل پيشين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پس از اين بازديد، پارچين را بخشي از تاريخ توصيف کرد. اکنون چگونه است که مقامات آژانس، اين مرکز را زير سؤال برده و تقاضاي بازديد دوباره از آن را دارند؟نماينده دایم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه داد: ما آمادگي خود را براي برخي انعطاف‌پذيري‌ها اعلام و در عین حال تأکيد کرديم، نخست بايد چهارچوب‌ها تکميل شده و ابهامات درباره فعاليت‌هاي ما دقيقا بيان شوند.وي گفت: ما اجازه بازديد بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از تأسيسات نظامي خود از جمله پارچين را رد نمي‌کنيم، اما بر اجراي دقيق همه موارد تأکيد داريم.سلطانيه افزود: آژانس بر پایه ساختارش، بايد پادمان‌هاي مربوط به مواد هسته‌‌اي را در نظر داشته باشد و همه اعضا نيز بايد در اين ‌باره اين موارد را به دقت رعايت کنند. متأسفانه دولت آمريکا در تلاش است، بنا بر پادمان‌ها كه از اطلاعات سري به دست آمده، آژانس را تغيير دهد.نماينده ايران در آژانس خاطرنشان كرد: بسياري از کشورهاي غيرمتعهد و کشورهاي در حال توسعه نسبت به تغيير آژانس از يک سازمان فني به ديده‌بان سازمان ملل متحد، ابراز نگراني شديد کرده‌اند.وي ادامه داد: بر پایه اطلاعاتي که از منابع خود دريافت کرده‌ايم، مقامات آمريکايي با بهره از اطلاعات نادرست و دستکاري شده، تلاش مي‌کنند تا پرونده مراکز و تأسيساتي مثل پارچين، همچنان باز بماند.سلطانيه گفت: آمريکايي‌ها، پيشتر از دست يافتن به يک لب تاپ از داخل ايران به نام «لب تاپ آمريکايي» خبر داده بودند که ما خواستار دريافت نسخه‌اي از اطلاعات و موارد آن شديم و شخص مديرکل وقت ـ محمد البرادعي ـ نيز بر درست بودن درخواست ما تأکيد کردند.وي ادامه داد: البرادعي به دنبال مخالفت مقامات آمريکايي از تحويل دادن يک نسخه از موارد اين به اصطلاح لب تاپ، به شدت از آنها به دلیل دخالت در وظايف مديرکل انتقاد کرد.نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: از آنجا که تاکنون آژانس هيچ‌گونه مدرک و يا سندي در اين زمينه‌ها به ايران تحويل نداده و زمينه را براي همکاري مناسب و کامل تهران با آژانس فراهم نکرده است، ما قادر به حل مشکلات نيستيم. بی‌گمان، ما و کشورهاي جنبش غيرمتعهد‌ها، نسبت به شکست اهداف آژانس در نتيجه غوطه‌ور شدن در مسائل مربوط به يک کشور خاص نگران هستيم. از اين ‌روی، کشورهاي عضو آژانس به ويژه جنبش غيرمتعهد‌ها قاطعانه از ايران به خاطر اصول موجود حمايت مي‌کنند.وي تأکيد کرد: همه اعضا از جمله روسيه بايد با همکاري و بسيج اعضا مانع از در اختيار گرفتن آژانس از سوي آمريکا و فاش شدن اخبار و اسناد محرمانه به واشنگتن شوند.نماينده ايران در آژانس درباره نگراني‌هاي امنيتي ايران و علت بي‌اعتمادي‌اش به بازرسان آژانس با بيان اين ‌كه بايد ميان بارزسان، کادر اداري و کشورهاي عضو آژانس تفاوت قایل شد، گفت: آمريکا و برخي کشورهاي غربي با فشار بر شخص مديرکل، او را در انجام وظايف حرفه‌اي خود با مشکل روبه‌رو مي‌کنند.نماينده ايران در آژانس گفت: موضوع‌هايي مثل صنايع موشکي و يا مواد منفجره در زمزه الزامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار ندارند. آژانس بر اساس ساختار خود فقط به بررسي مواد هسته‌‌اي رسيدگي مي‌کند. آژانس وظيفه ندارد که به موضوع داشتن و يا نداشتن موشک توسط کشوري بپردازد. اين موضوع باعث مي‌شود تا الزامات اساسي آژانس فراموش شود.وي ادامه داد: اعمال آمريکا مداخله آشکار در امور کشورهاي عضو آژانس و ماوراي شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.سلطانيه هر گونه ادعا درباره آزمايش مواد منفجره در ايران که مي‌تواند در بمب‌هاي اتمي به کار روند را رد کرد و افزود: ما هفته گذشته به مديرکل آژانس پيشنهاد کرديم که از تأسيساتي که وي در گزارشش به آن اشاره كرده و مدعي شده‌اند در آن آزمايش مواد منفجره قوي صورت گرفته است، بازديد کنند. اين در حالي بود که تيم اعزامي آژانس به ايران در دور دوم مذاكرات بدون بازديد از اين محل به وين بازگشت.سلطانيه تأكيد كرد: ما بدون هيچ دستپاچگي و با اطمينان کامل اعلام مي‌کنيم که به دنبال توليد سلاح اتمي نيستيم. از اين ‌روی، همه ادعاها درباره آزمايش مواد منفجره بسيار قوي در اين تأسيسات نظامي کاملا کذب است.به گزارش واحد مركزي خبر، نماينده دایم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه با شبكه تلويزيوني راشاتودي گفت‌وگو مي‌كرد، در ادامه افزود: ما با وجود تحريم‌هاي شديد بين‌المللي، ترور دانشمدان هسته‌‌اي خود و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را قطع نکرده و از «ان.پي.تي» خارج نشده و همواره از حضور بازرسان آژانس و دوربين‌ها به طور شبانه‌روزي استقبال کرده‌ايم.وي افزود: ما از مقامات ارشد آژانس براي سفر به ايران، مذاکره بر سر چهارچوب و الگوهاي فعاليت‌ها و حتي بحث بر سر ابعاد ادعايي درباره فعاليت هسته‌‌اي نظامي ايران حمايت کرده‌ايم.اين ديپلمات كشورمان گفت: آمريکا و اروپا نبايد فضاي اطمينان و همکاري را با بيانيه‌هاي تحريک‌آميز مسموم کنند. اجازه دهند ايران و آژانس به وظايف حرفه‌اي خود ادامه داده و به جهانيان ثابت شود که همه فعاليت‌هاي اتمي ايران کاملا صلح‌آميز است.