خرید لباس ورزشی دنیزلی 2 بازیکن را کنار گذاشت

مصطفی دنیزلی پس از تمرین امروز جلسه‌ای را با کادر پزشکی برگزار کرد و در نهایت طرفین به این جمع‌بندی رسیدند که 2 بازیکن خود را به سفر قطر و عربستان نبرد.به گزارش فارس،‌ از همین رو دکتر وجیه‌الله چشمه‌سری به فارس گفت:‌ وحید هاشمیان به دلیل کمر درد و علیرضا محمد به دلیل مصدومیت از ناحیه دست همراه پرسپولیس به قطر و عربستان نخواهند آمد و طبق برنامه‌ای که به آنها داده‌ایم، این 2 بازیکن کار خود را برای رفع مصدومیت در تهران دنبال خواهند کرد.