خرید لباس ورزشی دعوت جمعيت زنان براي حضور در انتخابات

جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيه‌اي از مردم براي حضور در انتخابات 12 اسفند دعوت كرد.به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است:برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران و مشارکت مردم در تمامي برنامه‌ها و تصميم گيري‌هاي اساسي آن بر تمامي تصورات و برداشت‌هاي نادرست از اسلام و حکومت اسلامي خط بطلان کشيد. شرکت مردم در انتخابات به معناي دخالت در سرنوشت خودشان و سرنوشت کشور است.جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران از ملت همواره بيدار و پايدار ايران مي‌خواهد که هوشيارانه به پاي صندوق‌هاي رأي رفته و نمايندگان مجلس نهم خود را انتخاب نمايند.