خرید لباس ورزشی دانشجو، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با امضاي حکم رياستش به عنوان عضو حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جلسه شب گذشته اين شورا دعوت شد.به گزارش ايسنا، از اين پس دکتر فرهاد دانشجو، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان فردي که داراي جايگاه حقوقي و عضو اين شورا است، در جلسات شورا حضور مي يابد.