خرید لباس ورزشی جدایی در اصولگرایی معنا ندارد

نیره اخوان عضو فراکسیون اصوگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در روز
جمعه گفت: مردم در انتخابات مجلس با حضور حداکثری پاسخی در خور به
گزافه‌گویی‌های دشمن خواهند داد.

به گزارش فارس وی در این زمینه افزود: اگر چه دشمنان ماهاست که برای پایین آوردن میزان
مشارکت مردمی در انتخابات مجلس جوسازی سوء کرده‌اند، اما حضور حداکثری
مردم در این انتخابات پاسخی روشن به این جوسازی‌ها خواهد بود.

 عضو فراکسیون اصوگرایان مجلس تصریح کرد: البته اصولگرایان که در این
انتخابات اندکی در کنار هم بودن را به واسطه گروه‌بندی‌هایی از دست دادند،
باز هم بعد از انتخابات هم‌دل و همصدا خواهند بود.

 اخوان با بیان اینکه جدایی در جریان اصولگرایی معنا ندارد، اضافه کرد:
اصولگرایان بعد از انتخابات با وحدت کاملی که ایجاد خواهند کرد، آرزوی
دیرینه خود برای وقوع انشقاق در جبهه اصولگرا را با شکست همراه خواهند کرد.