خرید لباس ورزشی باکو پاتوق اسرائیل نشود

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافقنامه نظامی اخیر منعقد شده بین جمهوری
آذربایجان و اسرائیل گفت: ایران سیاستی کلی دارد و اصولاً در مورد تحرکات
رژیم صهیونیستی حساس است البته آذری‌ها تنها این توافقنامه را منعقد
نکرده‌اند، بلکه این کشور به مرکز تجمع و حضور معاندان نظام جمهوری اسلامی
هم تبدیل شده است.

به گزارش فارس وی در این زمینه افزود: اگر آذربایجان بخواهد اینگونه اقدامات خود را
ادامه دهد، ما از هرنوع امکاناتی استفاده خواهیم کرد تا این‌گونه اتفاقات
رخ ندهد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ‌البته ما از جمهوری
آذربایجان توقع چنین اقداماتی نداریم چراکه این کشور روزگاری جزئی از ایران
بوده و مردم دو کشور با یکدیگر دوست هستند، لذا این کشور نباید پاتق
اسرائیلی‌ها شود.

ابراهیمی با تأکید مجدد بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحرکات
اسرائیل حساس است، تأکید کرد: ایران از هر اقدامی برای جلوگیری از تبدیل
شدن آذربایجان به مرکز تجمع معاندان نظام جمهوری اسلامی دریغ نخواهد کرد.

“انتظار داریم که جمهوری آذربایجان همچون گذشته، ارتباط خوبی با ایران
اسلامی داشته و حساسیت‌های نظام ایران را درک کنند، البته آذربی‌ها باید
گوش شنوا داشته و علاوه بر درک موقعیت ایران، موقعیت خود را هم درک کنند
چراکه ملت این کشور هم حضور معاندان جمهوری اسلامی و امضای توافقنامه‌های
دولت باکو و صهیونیست‌ها را تحمل نخواهند کرد.”

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه موضوع تجدیدنظر در
سیاست‌های ایران در قبال نخجوان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ‌باید
واقعیت‌ها بررسی شده و در مورد نخجوان هم تصمیم‌گیری شود.