خرید لباس ورزشی ادامه سياست بانك مركزي سوييس براي مقابله با صعود فرانك

بانك مركزي سوييس تا زمانيكه بي‌ثباتي در منطقه يورو ادامه داشته باشد، همچنان حداقل نرخ مبادله 1.20 فرانك سوييس در برابر هر يورو را اعمال مي كند و آماده خريد نامحدود ارز خارجي براي انجام اين كار است.به گزارش ايسنا، توماس جوردن، رييس موقت بانك مركزي سوييس، اظهار كرد: اجازه نمي دهيم ارزش فرانك به بالاتر از سقف 1.20 فرانك در برابر هر يورو صعود كند.بانك مركزي سوييس نرخ مبادله 1.20 فرانك در برابر هر يورو را در ماه سپتامبر تعيين كرد تا مانع صعود ارزش ارز ملي اين كشور شود و از فشار بر صادركنندگان اين كشور جلوگيري كرده و خطر تورم منفي را از ميان ببرد.جوردن كه پس از استعفاي فيليپ هيلدربرند در ماه ژانويه، اكنون به عنوان رييس بانك مركزي سوييس فعاليت مي كند و ژان پي‌ير دانتين كه از اعضاي هيات مديره اين بانك است، تاكيد كرده اند سياست تعيين سقف براي نرخ مبادله فرانك در برابر يورو را ادامه مي دهند.نگراني نسبت به ركود جهاني جديد موجب شده سرمايه گذاران به ارزهايي مانند فرانك و ين ژاپن روي بياورند كه در زمان بحران به عنوان دارايي امن محسوب مي شوند و اين موضوع سياستگذاران اين كشورها را ناچار به اقدام براي حمايت از صادراتشان كرده است.