خرید لباس ورزشی یک علت اجرايي نشدن مصوبات استاني

روزنامه خراسان نوشت:در بررسي هايي که يک نهاد نظارتي غير دولتي درباره علل اجرايي نشدن برخي مصوبات مهم و بزرگ دولت در مناطق مختلف کشور که در دور اول سفرهاي استاني رييس جمهور به تصويب رسيده بود، مشخص شده يک بانک دولتي در ارائه تسهيلات به اين طرح ها همکاري لازم را با بخش خصوصي و مديران استاني انجام نداده است و به همين خاطر برخي طرح‌هاي مهم، 3 تا 5 سال از برنامه مصوب خود عقب هستند.