خرید لباس ورزشی يزدي ها در صدقه دادن اول شدند

معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني استان يزد گفت: مردم نيكوكار اين استان مقام نخست سرانه صدقات را در كشور به خود اختصاص دادند.به گزارش «کیهان» محمدرضا غريب نواز مبلغ كل صدقات دريافتي را بيش از 28 ميليارد و 960 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: مردم نيكوكار استان يزد در 9 ماهه سال جاري مقام اول سرانه صدقات در كشور را كسب كردند.وي در تشريح عملكرد 9 ماه اين حوزه اظهار داشت: تعداد مشتركان صناديق صدقات در منازل 192 هزار و 270 مشترك و تعداد صناديق بزرگ و متوسط معابر و اماكن 10 هزار و 334 عدد در سطح استان است كه مبلغ كل صدقات دريافتي در طي اين مدت مبلغي بالغ بر 28 ميليارد و 966 ميليون ريال است.غريب نواز افزود: مبلغ كل كمك هاي مردمي جمع آوري شده در طي 9ماهه سال جاري نيز مبلغي بالغ بر 116 ميليارد و 938 ميليون ريال در سر فصل هاي مختلف حوزه مشاركت هاي مردمي بوده است.وي خاطر نشان كرد: در راستاي اجراي طرح بركت مبلغي بالغ بر 86 ميليون و 566 هزار ريال در طي 9 ماه گذشته دريافت شده است، در اين طرح مبلغي از حقوق دريافتي كاركنان دولتي و غيردولتي كه 4 رقم آخر فيش حقوقي آنها يا مبالغ مورد نظر خودشان مي باشد، كسر مي شود.