خرید لباس ورزشی ورود دادستان به پرونده «کفتار شهر»

دادستان عمومي و انقلاب مشهد از برخورد جدي و قانوني با «کفتار پير» و پيگيري مستمر پرونده آزار و اذيت يک دختر ۹ساله خبر داد. به گزارش خراسان، در ۲۶بهمن ماه مردي ۶۰ساله با خودروي پيکان خود و با چرب زباني و تهديد دختر ۹ساله اي را در مسير مدرسه به خانه سوار خودرو کرده و پس از کشاندن وي به حاشيه شهر او را مورد آزار و اذيت قرار داده بود. روز گذشته در همين رابطه محمود ذوقي دادستان عمومي و انقلاب مشهد، گفت: شکايت هاي ديگري نيز از متهم مذکور شده است و من شخصا از ابتدا پيگير موضوع و در جريان پرونده بوده ام. وي افزود: به طور قطع با اين فرد و افرادي که مرتکب چنين اعمال شنيعي بشوند برخورد جدي و قانوني خواهد شد. ذوقي اضافه کرد: با توجه به اين که متهم ياد شده دختر ۹ساله را سوار خودروي خود کرده است اگر حکم آدم ربايي براي او صادر شود، مجازات آدم ربايي افراد زير ۱۵سال در قانون بسيار مجازات سختي خواهد بود و تخفيف هم در اين باره به اين گونه متهمان داده نخواهد شد. ضمن اين که مجازات آزار و اذيت ديگران نيز در قانون مشخص است و متهم اين پرونده، از اين نظر نيز محاکمه و در صورت اثبات جرمش مجازات خواهد شد. دادستان عمومي و انقلاب مشهد اضافه کرد در اين پرونده چون سن دختري که ربوده شده ۹سال و زير ۱۵سال است و آدم ربايي نيز با وسيله نقليه بوده است،در صورت اثبات جرم متهم وي به ۱۵سال زندان محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرم ديگر به مجازات قانوني آن هم خواهد رسيد. يادآوري مي شود طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، مجازات آدم ربايي در قانون ۵ تا ۱۵سال زندان است و در صورتي که سن مجني عليه کمتر از ۱۵سال و يا ربودن با وسيله نقليه باشد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتکب اين جرم به حداکثر مجازات يعني ۱۵سال حبس محکوم خواهد شد.